Tenk fôringsstrategi på beite

Fettprosent på beite

Enkelte opplever at det kan være vanskelig å opprettholde fettprosent i melken som er produsert på godt beite. Med enkle grep kan du påvirke kvalitet og fettprosent og dermed bidra til økt lønnsomhet!

Lav fettprosent kan ha sammenheng med lite struktur og lett fordøyelige næringsstoff i fôrrasjonen, sammen med ugunstig sammensetning av fettsyrer.

Beitegras, og spesielt ungt gras inneholder ofte lite fiber. Fiberen er i tillegg mer lettfordøyelig og gir mindre struktur-effekt. I tillegg kan det være mye lettfordøyelig protein og sukker. I forhold til mer utviklet gras inneholder beitegras ofte mer fett.

Fettsyresammensetningen i beitegraset er mer ugunstig for vommiljøet. I forhold til mer utvokst gras, har beitegras høyere andel umettete fettsyrer. Dette er fettsyrer som C18:2 og C18:3 i forhold til mettete fettsyrer som C16:0.

En stor del av umettete fettsyrer mettes i vom, og i slike fôringssituasjoner kan det dannes trans-fettsyrer og ulike CLA fettsyrer. Disse fettsyrene vil senke fettprosent i melken.


Tiltak ved lav fettprosent

Fettprosent i leverandørmelka blir regnet som normal rundt 4,0 til 4,2.
På beite er det vanligere med 0,2 – 0,4 % lavere fettinnhold enn ved innefôring.
Fettprosent på under 3,5 må betegnes som fettdepresjon. For å forsøke å begrense nedgang i fettprosent kan det svare seg å vurdere:

Gi rundballesurfôr, enten i forbindelse med melking eller som innefôring om nettene.

 • Gir mer struktur i rasjonen.
 • Stimulerer til mer drøvtygging og spyttproduksjon som senker fare for sur vom.
 • Gir jevnere fôropptak når beitekvalitet og fôropptak på beite varierer.

Gi kyrne strukturfôr på beite

 • Gi tilgang til utmarksbeite eller randsone med utvokst gras.
 • Gi halm på beite, baller med kuttet halm i en fôrhekk med tak over kan være en mulighet.

Godt fôringsregime på kraftfôr

 • Ikke gi for mye kraftfôr i dagsrasjonen.
 • Ikke gi for mye kraftfôr ved hver fôring, maks 3 – 4 kg.
 • Ikke gi kraftfôr på “tom mage”, gi kyrne mulighet til å ete grovfôr før kraftfôr.

Tilskudd av fett i rasjonen kan hjelpe, men det må vurderes nøye hvilken type fett og hvor mye som skal gis.

 • Det bør brukes en viss mengde vom-beskyttet fett, og fett med høy andel C16:0, C18:0 og C18:1.
 • Andel fett i dagsrasjonen bør ikke overstige anbefalte maksimumsgrense.
 • Feil bruk av fett kan gi dårlig fôrutnyttelse, lav protein % og lav avdrått.


Publisert 26. april 2012 - Bengt Egil Elve
 

Verktøylinje

Velkommen til kundesenter

Bestiller du varer fra vår nettløsning vil du få full oversikt over dine bestillinger, bedre kontroll, enklere bestillingsrutiner og samtidig høyere rabatt på dine bestillinger.

994 30 640 - Telefon for bestilling av kraftfôr og plantekulturprodukter
(telefonsvarer etter arbeidstid)

Hastebestillinger vakttelefon: 907 43 675
(fredag 15.00-20.00, lørdag og søndag 08-20.

Lørdag, søndag og helligdager vil kraftfôret som regel bli kjørt ut mellom 09-15.

*Leveranser på lørdager blir belastet et gebyr på kr 1 000,-
*Leveranser på søndag og helligdager blir belastet et gebyr på kr 2 000,-

Bestillingsrabatt
1 % rabatt på kraftfôr i bulk (standard sortiment) ved bestilling innen klokken 12 to arbeidsdager før ønsket levering.

Bestilling via internett gir kr 100,- i rabatt for hver bestilling over kr 5000,-.

Har du prøvd hurtigbestilling?
Vi viser deg hvor enkelt det er

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640