KROMAT AVL EGG 1

En næringsrik blanding som sikrer næringsbehov for rugeeggproduksjon hos verpehøns foreldredyr.

En næringsrik blanding som sikrer næringsbehov for rugeeggproduksjon hos verpehøns foreldredyr.

Denne blandingen anbefales for flokker som skal produsere rugeegg for verpehønshybrider. Når ønsket eggvekt er oppnådd anbefales det å skifte til Kromat Avl Egg 2.

Bruksperiode: Blandingen anbefales brukt fra 2 % verping til 28 uker eller ønsket eggvekt.

Mengde: Varierer fra flokk til flokk og øker i takt med produksjonen.

Verktøylinje

Usedvanlig gul med naturlig kraftfôr

Har du noen gang knekt et solegg og lurt på hvorfor disse eggene har en så deilig gulfarge?

Svaret er enkelt, høna har spist et kraftfôr Felleskjøpet Rogaland Agder har utviklet i samarbeid med Prior, og fargen kommer fra helt naturlige og nøye utvalgte ingredienser.

Det er blitt hevdet at det er kunstige tilsetningstoffer som skaper fargen, dette stemmer ikke. Vi er en stor organisasjon og vi er konsekvente på at vi ikke tar snarveier. Hvis det koster å produsere noe skikkelig, så produserer vi det skikkelig og lar det koste.

Våre kunder er bønder og vi må skape produkter som forbrukerne har tillit til. Tillit er nøkkelen til alt vi jobber med, vi må ha tillit både hos kundene våre og hos sluttforbrukeren.

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640