KROMAT AVL KYLLING 2

Kromat Avl Kylling 2 er et kraftfôr som sikrer dyrenes næringsbehov for å gi det beste klekkeresultatet og de beste kyllingene.


Kromat Avl Kylling 2 er et kraftfôr som sikrer dyrenes næringsbehov for å gi det beste klekkeresultatet og de beste kyllingene.

 

 

Mengde justeres ut i fra utvikling av eggvekter og verpeprosent. Ved overgang fra Kromat Avl Kylling 1 øk daglig fôrmengde med 2 gram. Vurder deretter eggvektutvikling for å bestemme videre fôrmengde.

Etter toppverping ta av 0,5 gram/høne hver 5.-6. dag som et utgangspunkt. Eggvektene skal stige med 0,1 gram per dag. Dersom eggvektene stiger mindre enn 0,1 gram de 3 siste dagene, stå i ro på kraftôrmengde. Dersom eggvektene har økt 0,2-0,3 gram de siste 3 dagene, ta av 1 gram fôr/høne hver 5.-6. dag.

Blandingen har 10-13 % større volum enn pelletert vare.

Bruksperiode: Fra ca 32 uker

Mengde: Tildeling etter eggvektutvikling og verpeprosent.

Verktøylinje

Usedvanlig gul med naturlig kraftfôr

Har du noen gang knekt et solegg og lurt på hvorfor disse eggene har en så deilig gulfarge?

Svaret er enkelt, høna har spist et kraftfôr Felleskjøpet Rogaland Agder har utviklet i samarbeid med Prior, og fargen kommer fra helt naturlige og nøye utvalgte ingredienser.

Det er blitt hevdet at det er kunstige tilsetningstoffer som skaper fargen, dette stemmer ikke. Vi er en stor organisasjon og vi er konsekvente på at vi ikke tar snarveier. Hvis det koster å produsere noe skikkelig, så produserer vi det skikkelig og lar det koste.

Våre kunder er bønder og vi må skape produkter som forbrukerne har tillit til. Tillit er nøkkelen til alt vi jobber med, vi må ha tillit både hos kundene våre og hos sluttforbrukeren.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640