Kromat

Bruk av slaktekyllingsortiment

Vi har i løpet av høsten gjennomført feltforsøk med bruk av ulik mengde Kromat Kylling 1 for å verifisere anbefalingen vår på bruk av startfôr. Total sett er det fortsatt mest gunstig å bruke 200 gram/kylling.

Kromat Kylling 2 Låg og Kromat Kylling 2 Høg har ulik pris og gir ulike fôrforbruk. Kromat Kylling 2 Låg egner seg når fôrforbruket jevnt over er høyere enn 2,10 kg fôr/kg slakt. Ved bruk av Kromat Kylling 2 Høg bør fôrforbruket være under 2,05 kg fôr/kg slakt for at blandingen skal lønne seg. Tabellen under viser en oversikt over fôrkostnader med Kromat Kylling 2 Låg og Kromat Kylling 2 Høg ved ulike fôrforbruk.
 

  Fôrpris
kr/kg
Fôrforbruk
kg/kg slakt
Fôrkostnad
kr/kg kylling
Kromat Kylling 2 Låg 4,24 kr/kg 2,25 9,54 kr
Kromat Kylling 2 Låg 4,24 kg/kg 2,20 9,33 kg
Kromat Kylling 2 Høg 4,70 kr/kg 2,05 9,63 kr
Kromat Kylling 2 Høg 4,70 kg/kg 2,00 9,49 kr


Kromat Kylling 2 Tarmhelse tilsvarer Kromat Kylling 2 Låg i energi og proteininnhold. Fôret er i tillegg sammensatt med ekstra fokus på å styrke tarmhelse og for å ha en forebyggende effekt mot ubalanse i tarm.

Strøkvalitet

Felleskjøpet Rogaland Agder er klar over at mange opplever utfordrende strø for tiden. Tilbakemeldingene vi har fått viser at vannforbruket ligger litt over det som er normalt. Gjennomsnittlig tråputescore for november og desember har gått opp på hele linja. Det jobbes med reseptene for å finne justeringer som gjør at strøet igjen blir like tørt som det var i størsteparten av 2018. Resepter blir sammenlignet med tidligere resepter, råvarer blir vurdert og analyser blir vurdert.
 

Ta gjerne kontakt med en av våre konsulenter på fjørfe:

         Maria Risdal - Fagleder fjørfe    
Tlf: 415 03 914
E-post: maria.risdal@fkra.no
         Svein Kjetil Litlehamar - Salgsleder kraftfôr
Tlf: 912 41 362
E-post: sveinkjetil.litlehamar@fkra.noPublisert 17. januar 2019 - Maria Risdal

 

 

Verktøylinje

Usedvanlig gul med naturlig kraftfôr

Har du noen gang knekt et solegg og lurt på hvorfor disse eggene har en så deilig gulfarge?

Svaret er enkelt, høna har spist et kraftfôr Felleskjøpet Rogaland Agder har utviklet i samarbeid med Prior, og fargen kommer fra helt naturlige og nøye utvalgte ingredienser.

Det er blitt hevdet at det er kunstige tilsetningstoffer som skaper fargen, dette stemmer ikke. Vi er en stor organisasjon og vi er konsekvente på at vi ikke tar snarveier. Hvis det koster å produsere noe skikkelig, så produserer vi det skikkelig og lar det koste.

Våre kunder er bønder og vi må skape produkter som forbrukerne har tillit til. Tillit er nøkkelen til alt vi jobber med, vi må ha tillit både hos kundene våre og hos sluttforbrukeren.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640