EGGPRODUKSJON

Felleskjøpet sitt KROMAT sortimentet til verpehøner er nøye beregnet ut i fra dyrets daglige energibehov i ulike deler av eggproduksjonen. Våre produkter sørger for en god verpeprosent, høy eggmasse og andel A-egg gjennom innsettet som gir bonden gode økonomiske resultater.

Alle priser på kraftfôr og tilskuddsfôr gjelder fra hovedlager Kvalaberg eks mva. Evt frakt beregnes etter de til enhver tid gjeldende fraktsatser. Våre FK avdelinger og forhandlere vil påregne frakt og håndteringskostnader til sine priser
Produktbeskrivelse Mengde Tanknr. Levering Pris eks. mva
KROMAT SOLEGG VERP OPP Bulk kg 4 dager kr 4,41 / kg
KROMAT SOLEGG 1 Bulk kg 4 dager kr 4,26 / kg
KROMAT SOLEGG 1 S Bulk kg 4 dager kr 4,31 / kg
KROMAT SOLEGG 2S Bulk kg 4 dager kr 4,21 / kg
KROMAT VERP 1 Bulk kg 2 dager kr 4,06 / kg
KROMAT VERP 1 S Bulk kg 2 dager kr 4,11 / kg
KROMAT VERP 2 kg 4 dager kr 3,96 / kg
KROMAT VERP 2 S Bulk kg 2 dager kr 4,01 / kg
KROMAT VERP 3S Bulk kg 4 dager kr 3,91 / kg
KROMAT VERP OPP Bulk kg 2 dager kr 4,21 / kg
KROMAT VERP START Bulk kg 2 dager kr 4,00 / kg

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640