Slaktekylling

Hvor kommer slaktekyllingen fra?

Årlig produseres det 66 millioner slaktekylling i Norge. Disse kommer som nyklekte gule nøster til slaktekyllingprodusenten. Slaktekyllingproduksjon er en omfattende prosess som krever samarbeid i mange ledd der flid, struktur, kompetanse og krav til dyrevelferd står i høysetet.

Avl og foreldredyr
Avlen på kyllingen er det Aviagen -verdens ledende firma innen avl på slaktekylling som står for. I Norge heter den mest vanlige slaktekyllingen ROSS 308. Dette er en hybrid, basert på krysning av ulike avlslinjer for å oppnå de egenskapene
vi ønsker hos en slaktekylling.

Foreldredyrene til disse kyllingene importeres fra Sverige til Norge som egg. Disse eggene klekkes hos Nortura Samvirkekylling i Hedmark. Når disse foreldedyrene er klekket går turen vestover til Rogaland, der de fordeles på 7 oppalere.

Oppalerne har kyllingene fra de er daggamle til de blir 18 uker. Her følges de nøye opp, hanene og hønene har hver sin vekstkurve de skal følge. Det er viktig å få en så jevn flokk som mulig, det legger et godt grunnlag for egglegginga.


Rugeeggproduksjon
Det er 17 forskjellige rugeeggprodusenter som leverer egg til Hå rugeri, disse befinner seg mellom Finnøy og Varhaug. Hos rugeeggprodusentene møtes hønene og hanene for første gang. Om lag 18 uker gamle flyttes først hanene, og noen dager senere hønene til en av disse produsentene. Hos rugeeggprodusenten fortsetter arbeidet med å være oppmerksom på dyrene og ha nøye oppfølging.

Dyrene skal fortsatt følge en ideell kurve på vektutviklingen og samtidig bør eggvektene og verpeprosenten også følge en slik kurve. Her er nøyaktighet og oppfølging viktige elementer. En særdeles god høne produserer over 140 rugeegg i løpet av livet. Hanene er selvfølgelig også viktige i produksjonen av rugeegg. Om ikke eggene er befruktet blir det lite kylling til slutt.

Fra rugeegg til slaktekylling
Når eggene har blitt minst 50 gram og dyrene er blitt 25 uker begynner rugeeggprodusentene å levere egg til Hå rugeri. Her ruges og klekkes eggene og kyllingene kjøres ut til slaktekyllingprodusentene. I løpet av 2013 kommer om lag 24 millioner kyllinger til å klekkes på Hå rugeri.
 

Saken er hentet fra magasinet Vårt Felleskjøp
Tekst: Siri Kristoffersenl, Foto: Anne Lise Norheim

Publisert 26. desember 2013 - Siril Kristoffersen

Verktøylinje

Usedvanlig gul med naturlig kraftfôr

Har du noen gang knekt et solegg og lurt på hvorfor disse eggene har en så deilig gulfarge?

Svaret er enkelt, høna har spist et kraftfôr Felleskjøpet Rogaland Agder har utviklet i samarbeid med Prior, og fargen kommer fra helt naturlige og nøye utvalgte ingredienser.

Det er blitt hevdet at det er kunstige tilsetningstoffer som skaper fargen, dette stemmer ikke. Vi er en stor organisasjon og vi er konsekvente på at vi ikke tar snarveier. Hvis det koster å produsere noe skikkelig, så produserer vi det skikkelig og lar det koste.

Våre kunder er bønder og vi må skape produkter som forbrukerne har tillit til. Tillit er nøkkelen til alt vi jobber med, vi må ha tillit både hos kundene våre og hos sluttforbrukeren.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640