Ikke så verst å spise Norsk!

Mange er bekymret for framvekst av multiresistente bakterier. Økende og ukritisk bruk av antibiotika kan være en årsak til framveksten. Det viktigste tiltaket mot økende bruk av antibiotika er derfor å holde husdyra friske. Det er store forskjeller på bruk av antibiotika til husdyr i Europa. Norsk landbruk bruker desidert minst.

Antibiotikaresistens og multiresistente bakterier har gjort at vi får økt fokus på hvordan og hvor mye vi bruker av antibiotika til både mennesker og dyr.

Det er vel rett og rimelig at legestanden får kritiske spørsmål knyttet humant forbruk. Bruk av antibiotika til kjæledyr er voksende og har etter hvert blitt av et betydelig omfang. Landbruket må også ta sin del av dette ansvaret.
 

Det europeiske legemiddeltilsynet oppgir salg av antibiotika (mg pr kilo kjøtt) til husdyr i europeiske land, se figuren på toppen. 

Figuren viser enorme forskjeller. Et land som Spania har 60-70 ganger høyere forbruk til husdyr enn de
vi har i Norge. Italia og Kypros har 80-100 ganger større forbruk.

Norske bønder gjør en betydelig innsats for at norske husdyr skal ha en helsetilstand som gjør antibiotika unødvendig.

Takk for det.

Publisert 07. juni 2016 - Aasne Aasland

Verktøylinje

Usedvanlig gul med naturlig kraftfôr

Har du noen gang knekt et solegg og lurt på hvorfor disse eggene har en så deilig gulfarge?

Svaret er enkelt, høna har spist et kraftfôr Felleskjøpet Rogaland Agder har utviklet i samarbeid med Prior, og fargen kommer fra helt naturlige og nøye utvalgte ingredienser.

Det er blitt hevdet at det er kunstige tilsetningstoffer som skaper fargen, dette stemmer ikke. Vi er en stor organisasjon og vi er konsekvente på at vi ikke tar snarveier. Hvis det koster å produsere noe skikkelig, så produserer vi det skikkelig og lar det koste.

Våre kunder er bønder og vi må skape produkter som forbrukerne har tillit til. Tillit er nøkkelen til alt vi jobber med, vi må ha tillit både hos kundene våre og hos sluttforbrukeren.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640