Søk

Du er her:

Bilde av Egg - Felleskjøpet
Nytt verpesortiment den 15. november 2013

Nytt verpesortiment- fordi ingen flokker er like!

Felleskjøpet lanserer nytt KROMAT verpesortiment fredag ettermiddag 15. november. Sortimentet utvides, stiller med nye navn og er enda bedre tilpasset høytytende flokker. Bredden i KROMAT sortimentet er viktig for å kunne tilpasses behovene i enhver flokk.

 

KROMAT Verpesortiment har endret navn slik at det skal være enklere å forstå når i verpefasen fôret skal brukes.

 

 

Tidligere navn Nytt navn
KROMAT Egg start KROMAT Verp Start
  KROMAT Verp Opp NYHET!
KROMAT Egg 100 KROMAT Verp 1
KROMAT Egg 105 KROMAT Verp 2
KROMAT Egg 100 S KROMAT Verp 1 S*
KROMAT Egg 105 S KROMAT Verp 2 S*

Jevn flokk med Verp Start

Unghøner har tidvis utfordringer med å få i seg nok fôr både rett før og under oppverpingen. I verste fall kan de til og med tære på skjelettets kalsiumreserver, noe som kan føre til dårlig skallkvalitet senere i produksjonsfasen. Dette er en av grunnene til at det er så viktig at hønene som har startet med å verpe, får verpefôr med rett mengde kalsium tidsnok. Å gå fra oppdrettsfôr til et verpeforberedende fôr (Verp Start) gjør at hønene får en jevnere overgang til et mer kalsiumrikt fôr, og skal sikre opprettholdelse av fôropptaket. Verp Start vil også være med på å bidra til en mer jevn flokk, noe som er avgjørende for å oppnå gode resultater.

 

Nyhet Verp Opp!

Den nye blandingen KROMAT Verp Opp er utviklet for bruk fra 2-5 % verping og frem til tilveksten avtar ved ca 30 ukers alder. Produksjonsresultater i Norge viser at en rekke flokker har behov for et enda mer næringsrikt fôr i starten av verpefasen for å utnytte sitt genetiske potensiale. KROMAT Verp Opp anbefales spesielt til bruk i flokker med lave hønevekter og lavt fôropptak, disse hønene risikerer å ikke få i seg nok næring ved standard verpefôr. Dette oppleves tidvis spesielt i aviar der høner er i mer bevegelse. KROMAT Verp Opp bidrar til god eggvekt også tidlig i innsettet. Blandingen har et høyt næringsinnhold og vil sikre at hønene får nok næring mens tilveksten er høy og produksjonen øker.

 

Eggmasse så det holder?

Mange flokker har både god kroppsvekt og greit fôropptak når tiden for oppverping står for tur. Disse flokkene kan gå direkte fra KROMAT Verp Start til KROMAT Verp 1. Fôret er tilpasset hønenes næringsbehov under topproduksjon og frem til produksjonen avtar, eller flokken har behov for mer kalsium. Dagens hybrider produserer så godt at mange flokker ikke lenger har behov for et fôr der proteininnholdet er redusert. Da kan Verp 1 og deretter Verp 1 S (fra 40-45 uker) benyttes hele innsettet gjennom.

Redusert eggmasseproduksjon

Andre flokker igjen får redusert eggmasseproduksjon utover innsettet. I disse flokkene kan det være lønnsomt å gå over til et mindre næringsrikt fôr (Verp 2/ Verp 2 S). Overgangen fra Verp 1 til Verp 2/ Verp 2 S skal gjøres først når tilveksten er minimal (under 10 g/ uke), utviklingen av eggmasse har flatet ut eller avtatt, verpeprosenten er redusert, eller ved tendens til bløt gjødsel og økning i andel skitne egg.

I flokker med tendens til høy eggvekt med dårlig skallkvalitet til følge, bør Verp 2 S brukes for å forhindre videre økning i eggvekt.

Publisert 14. november 2013 - Siril Kristoffersen

 

 

 

 

 

Verktøylinje

Usedvanlig gul med naturlig kraftfôr

Har du noen gang knekt et solegg og lurt på hvorfor disse eggene har en så deilig gulfarge?

Svaret er enkelt, høna har spist et kraftfôr Felleskjøpet Rogaland Agder har utviklet i samarbeid med Prior, og fargen kommer fra helt naturlige og nøye utvalgte ingredienser.

Det er blitt hevdet at det er kunstige tilsetningstoffer som skaper fargen, dette stemmer ikke. Vi er en stor organisasjon og vi er konsekvente på at vi ikke tar snarveier. Hvis det koster å produsere noe skikkelig, så produserer vi det skikkelig og lar det koste.

Våre kunder er bønder og vi må skape produkter som forbrukerne har tillit til. Tillit er nøkkelen til alt vi jobber med, vi må ha tillit både hos kundene våre og hos sluttforbrukeren.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640