KRAFTFÔR TIL SLAKTEKYLLING

KROMAT til slaktekylling gir høy tilvekst, lavt fôrforbruk og godt miljø i huset. Vårt sortiment er nøye tilpasset kyllingens ulike vekstfaser, dette gir et godt dekningsbidrag for bonden.

Alle priser på kraftfôr og tilskuddsfôr gjelder fra hovedlager Kvalaberg eks mva. Evt frakt beregnes etter de til enhver tid gjeldende fraktsatser. Våre FK avdelinger og forhandlere vil påregne frakt og håndteringskostnader til sine priser

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640