KROMAT KYLLING 2 ENKEL

Kromat Kylling 2 Enkel er et vekstfôr uten tilsetning av narasin eller andre koksidiostatika. Blandingen er vårt svakeste vekstfôr til slaktekylling.

Blandingen har lavere protein og energiinnhold enn Kromat Kylling 2 Låg og Kromat Kylling 2 Høg. Blandingen gir høyere fôrforbruk og noe lavere tilvekst enn de øvrige 2-erfôr. Kromat Kylling 2 Enkel brukes som et verktøy for å treffe målvekt dersom tilveksten er for høy.

Bruksperiode: Fra dag 23 og frem til slakt. Kan brukes fra dag 18, men bland da 50/50 med annet vekstfôr i 2 dager for å gi en mykere overgang til svakere fôr.

Mengde: Vil variere med slaktealder. Cirka 1,8 kg per kylling fra 23-34 dager

*(F) = inneholder fiskemel

Verktøylinje

Usedvanlig gul med naturlig kraftfôr

Har du noen gang knekt et solegg og lurt på hvorfor disse eggene har en så deilig gulfarge?

Svaret er enkelt, høna har spist et kraftfôr Felleskjøpet Rogaland Agder har utviklet i samarbeid med Prior, og fargen kommer fra helt naturlige og nøye utvalgte ingredienser.

Det er blitt hevdet at det er kunstige tilsetningstoffer som skaper fargen, dette stemmer ikke. Vi er en stor organisasjon og vi er konsekvente på at vi ikke tar snarveier. Hvis det koster å produsere noe skikkelig, så produserer vi det skikkelig og lar det koste.

Våre kunder er bønder og vi må skape produkter som forbrukerne har tillit til. Tillit er nøkkelen til alt vi jobber med, vi må ha tillit både hos kundene våre og hos sluttforbrukeren.

Personvernpolicy | kundesenter@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: kundesenter@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640