Søk

Du er her:

Gode resultater med KROMAT

Topp resultater med KROMAT til kylling

FKRA tilbyr tre forskjellige vekstfôr til slaktekylling. Det gjør at du som produsent kan velge det vekstfôret som passer dine forutsetninger best og gir deg best lønnsomhet. De kyllingene som spiser kraftfôr fra FKRA hadde i august en daglig tilvekst som lå 6 % høyere enn landsgjennomsnittet.

Fôrforbruket og fôrkostnaden per kg kjøtt er også lavest i landet. Fôr fra FKRA ga i august et gjennomsnittlig fôrforbruk per kg kjøtt på 2,11 kg og en fôrkostnad per kg kjøtt på 8,91 kroner. Gjennomsnittlig fôrkostnad per kg kjøtt for alle fôrmøller i hele Nortura er 9 kroner og 28 øre.

Et kjapt regnestykke viser at det er mye penger å spare på å velge fôr fra FKRA. Et innsett med 20 000 kyllinger á 1,250 kg slaktevekt gir en forskjell i fôrkostnad på 9 250 kroner per innsett mellom FKRAs gjennomsnitt og gjennomsnittet for alle fôrmøller. Hvis FKRAs produsenter tas bort fra gjennomsnittet vil besparelsen være enda større.

FKRA er heldige og har mange flinke produsenter, noe som Norturas Slaktekyllingkontroll viser.Vi jobber hele tiden med å videreutvikle vårt sortiment for å skape enda bedre resultater med Norges mest lønnsomme fôr.

Ta gjerne kontakt med en av våre konsulenter på fjørfe.


Publisert 22. september 2014 - Siril Kristoffersen

Verktøylinje

Usedvanlig gul med naturlig kraftfôr

Har du noen gang knekt et solegg og lurt på hvorfor disse eggene har en så deilig gulfarge?

Svaret er enkelt, høna har spist et kraftfôr Felleskjøpet Rogaland Agder har utviklet i samarbeid med Prior, og fargen kommer fra helt naturlige og nøye utvalgte ingredienser.

Det er blitt hevdet at det er kunstige tilsetningstoffer som skaper fargen, dette stemmer ikke. Vi er en stor organisasjon og vi er konsekvente på at vi ikke tar snarveier. Hvis det koster å produsere noe skikkelig, så produserer vi det skikkelig og lar det koste.

Våre kunder er bønder og vi må skape produkter som forbrukerne har tillit til. Tillit er nøkkelen til alt vi jobber med, vi må ha tillit både hos kundene våre og hos sluttforbrukeren.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640