Søstrene Kjevik

Gården som bygger mennesker

For Søstrene Kjevik på Østre Tveite gård i Arendal er mestring, læring, utvikling og trivsel like viktig bestanddeler av gårdsdriften som produksjonen av egg og melk. Minst.

Det var oldefaren til Caroline (39) og Terese (27) Kjevik som kjøpte gården tidlig på 1900-tallet etter at hans opprinnelige gård på Kjevik utenfor Kristiansand, ble ekspropriert som én av 12 gårder i forbindelse med etableringen av den nye flyplassen på Sørlandet.

Nyskaping og nytenking
– Han drev så godt at han fikk Norges Vels medalje for sin velholdte gård, for nyskaping og nytenking, - og han var en av de første bøndene her i distriktet som gikk til innkjøp av traktor, forteller de to.
Og nettopp traktoren, en Ford Ferguson 1939-modell i lys rosa, pryder varemerket ”Søstrene Kjevik”, som henspiller på gårdsaktivitetene utover den opprinnelige kjernevirksomheten der melk, kjøtt og egg så langt har vært det sentrale.

Inn på tunet-gård
I 2014 ble Østre Tveite Gård godkjent som ”Inn på tunet”-gård, noe som innebærer at de tar imot mennesker som på ulike vis har falt utenfor normalen, enten det gjelder rusproblematikk, psykiske og fysiske funksjonshemminger eller liknende. Livet på gården, de daglige gjøremålene og felleskapet med både dyr og mennesker gir ikke bare en meningsfull hverdag, men bidrar for mange også til vekst, utvikling og mestring. Terese som har Cerebral Parese, er selv et levende eksempel på hvordan gårdsdriften har hjulpet henne til å bygge både muskulatur og bevegelse. Hun deltar i hverdagslivet på gården med den største selvfølgelighet og tar seg av både mennesker og dyr.
– Jeg har ridd hele livet, smiler hun.

– Det har hjulpet meg veldig.
– Å ri bygger kjernemuskulaturen som jo er selve bærebjelken i kroppen, supplerer søsteren.

Fra 2.000 til 7.500 høner
Vi står i det gamle hønsehuset, som da det på slutten av 1970-tallet ble bygget til 2.000 høner, fremstod som områdets mest fremtidsrettede. I dag er det erstattet av et nytt og større hus, bygd etter dagens krav og standarder og med plass til 7.500 frittgående høner.
– Det gamle huset ble for lite. Skulle vi fortsette med eggproduksjon, måtte vi modernisere, forteller Terese som har hovedansvaret for både egg og høner.

Nytt liv i gammelt bygg
Det gamle hønsehuset er blitt omgjort til selskapslokale, spisesal og møterom. Ærverdige skap, skatoll, stoler og salonger med røtter tilbake til oldefaren rammer på et vis inn lokalet der de er plassert i hver sin kortende av bygget sammen med gamle bilder og utmerkelser. Taklamper av solide Norgesglass, tre og tre sammen, henger ned fra taket og gir rommet ytterligere særpreg.
– Her spiser vi sammen med brukerne hver eneste dag.
I tillegg arrangerer de barnebursdager og leier også ut lokalene til ulike jubileer og evenementer. Det store, åpne rommet har flere spisebord og langs veggene er det satt opp benker der flere titalls puter sørger for at møtet med veggen ikke blir ublidt.
– Torunn som har sydd dem alle som én. Jeg har bare festet knappen i midten, ler Caroline og forklarer at Torunn er Søstrene Kjeviks administrerende direktør.
– Hun foretrekker i alle fall å kalle seg det selv, gliser hun og forteller at Torunn holder orden på bestillinger og arrangementer og sørger i det hele tatt for at det er orden i rekkene.
Totalt utgjør Søstrene Kjevik-teamet fem ”søstre”, alle involvert i flere oppgaver på gården, inkludert Inn på tunet-virksomheten. For tiden har de 11-12 brukere.

Brukerne på gården
I Aust-Agder er det ifølge matmerk.no åtte gårdsbruk som har godkjenning som Inn på tunet-gård. I Norge er tallet rundt hundre.
– Hvordan vi fordeler arbeidsoppgaver og legger opp dagene kommer an på de menneskene vi til enhver tid har hos oss, forklarer Caroline som i tillegg til arbeidet på gården jobber som ambulansearbeider, en jobb hun nylig måtte redusere fra 75 til 50 prosent. Søstrene Kjevik krever henne mer, noe som for så vidt også er planen.
– Vi ønsker jo å kunne jobbe med dette hundre prosent alle sammen, sier hun og karakteriserer arbeidet som svært meningsfullt.
– De fleste av brukerne våre har knapt nettverk å spille på. Få eller ingen venner. Derfor blir dagene her så viktige. Vi blir som en stor familie, noe som er givende, men til tider også utfordrende, sier hun ærlig.
Enn så lenge er det far, John Olav Kjevik, som tar seg av storfeet på gården. Alle de øvrige dyrene er det søstrene som tar seg av, sammen med brukerne: Kaniner, hester, lamaer, sauer, geiter, kyr, hunder, høner og minigrisen Bernhard innbyr til daglig stell og kos.
 

Bemerkelsesverdig ro
Det høye aktivitetsnivået til tross, det ligger en ro over gården, en ro som de to søstrene også omgir seg med når de tar oss med på en visningsrunde. Selv om arbeidsoppgavene sikkert står i kø og telefonen til Caroline vibrerer jevnt og trutt, merkes de ikke ved det.
– Absolutt alt fôret vi trenger, kjøper vi på Felleskjøpet, opplyser de mens vi spaserer fra området der geit og lama gresser sammen med hestene og der kaniner, geiter og minigrisen Bernhard camper sammen på låven.

– Han spiser hundefôr til kvelds.
– Hundefôr?
– Ikke at vi anbefaler hundefôr til gris, men vi er opptatt av å fôre ham fornuftig, så han ikke blir for feit. Labb, med sine mineraler og vitaminer, fungerer godt i tillegg til brød, frukt og grønnsaker, forklarer de to.

God, gammeldags gårdsbutikk
Søstrene Kjevik har også etablert sitt eget gårdsutsalg, der de selger dagsferske egg og honning fra egen gård og friske grønnsaker fra nabogården.
– Så selger han egg for oss, smiler de fornøyd og forteller at gårdsbutikken går godt.
– Vi skal nok utvide.

Trolig er det bare én av mange planer. For Søstrene Kjevik jobber kontinuerlig med nytenkning og videreutvikling av gårdsdriften, i tråd med sine forfedre. 

Saken er hentet fra magasinet Vårt Felleskjøp

 

Verktøylinje

Velkommen til kundesenter

Bestiller du varer fra vår nettløsning vil du få full oversikt over dine bestillinger, bedre kontroll, enklere bestillingsrutiner og samtidig høyere rabatt på dine bestillinger.

994 30 640 - Telefon for bestilling av kraftfôr og plantekulturprodukter
(telefonsvarer etter arbeidstid)

Hastebestillinger vakttelefon: 907 43 675
(fredag 15.00-20.00, lørdag og søndag 08-20.

Lørdag, søndag og helligdager vil kraftfôret som regel bli kjørt ut mellom 09-15.

*Leveranser på lørdager blir belastet et gebyr på kr 1 000,-
*Leveranser på søndag og helligdager blir belastet et gebyr på kr 2 000,-

Bestillingsrabatt
1 % rabatt på kraftfôr i bulk (standard sortiment) ved bestilling innen klokken 12 to arbeidsdager før ønsket levering.

Bestilling via internett gir kr 100,- i rabatt for hver bestilling over kr 5000,-.

Har du prøvd hurtigbestilling?
Vi viser deg hvor enkelt det er

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640