Søk

Du er her:

Fôr til slaktekylling, rett sammensetning til rett tid!

Gode resultater i norsk slaktekyllingproduksjon

Resultatene i norsk slaktekyllingproduksjon viser god tilvekst, lavdødelighet og gode tall på andre helseparametere. Det er et resultat av kunnskapsrike produsenter, et bredt avlsprogram som forbedrer mange egenskaper på én gang og en fremoverlent fôrbransje.

 

Målet er å fôre frem en frisk og sterk kylling på så lite ressurser som mulig på en billigst mulig måte. Bruk av lite ressurser kan beskrives som et lavt fôrforbruk, eller lavt forbruk av råvarer per kg tilvekst. Samtidig skal økonomien følge med og ressurser kan også omtales som fôrutgifter. Hva som er den beste fôringsstrategien vil variere mellom gårder og mellom innsett. Det samme fôret kan gi ulike resultater på to forskjellige gårder, noe vi har sett og bekreftet i
feltforsøk.
 

HVEM FÔRER VI FOR?
Hvem er det vi lager fôr til? Er det lommeboka, råvaretilgang, råvareønsker eller behovene til slaktekyllingen som bestemmer? Det enkleste svaret er litt av alt. Hovedfokus er alltid at kyllingens behov må dekkes. Den skal hverken få for mye eller for lite av ulike næringsstoff. Feilernæring vil kunne gå på bekostning av helse, tilvekst, strøkvalitet, vannforbruk osv.
 

HVA ER BEHOVET?
Hvilket behov kyllingen har kommer frem i litteratur fra avlsfirmaene og annen internasjonal forskning. Dette kombineres med norske erfaringer på råvaresammensetning. På grunn av norsk landbrukspolitikk har vi andre begrensninger og muligheter i Norge enn andre land når det gjelder sammensetning av kornråvarene (karbohydratråvarer). Alt norsk korn skal brukes hvert år. Mengden karbohydratråvarer vi får mulighet til å importere bestemmes ut i fra hvor stor den norske kornavlingen blir et gitt år. I sum påvirker dette hvordan kraftfôrreseptene blir.
 

TILVEKST
Viktige faktorer i fôret er energi, proteininnhold og proteinsammensetning, også kalt aminosyreprofil. Slaktekylling har behov for en gitt mengde energi til vekst og vedlikehold, og energibehovet endrer seg med alderen. De har behov for protein med en gitt aminosyresammensetning for å bygge og vedlikeholde muskler. Dette behovet endrer seg også med alderen. Mengden energi skal stemme overens med mengde protein. For mye protein i forhold til energi vil gi et overskudd av protein. Resultatet er at kyllingen ikke klarer å utnytte alt proteinet og det må skilles ut i gjødsla. Bortkastet protein med andre ord. Proteinoverskudd kan virke negativt for tarmflora og strøkvalitet. For å gi kyllingen den mengden energi og protein den trenger til ulik alder og med ulikt fôropptak finnes det ulike typer
kraftfôr som skal brukes til ulike vekstperioder. I figur 1 er det gjort et forsøk på å illustrere endringene i behov for energi og protein, her vist som lysinbehov per kg fôr. Startfasen krever en annen sammensetning enn vekstfasen frem mot slakting.

 


 

ALT HAR EN HENSIKT
Alle typer kraftfôr er laget med en hensikt og en tilsiktet bruksperiode for å gi kyllingen det den trenger når den trenger det. «Fordi jeg fortjener det» som det så fint blir sagt i L’oreal sin reklame. Mange faktorer påvirker et resultat. Anbefalinger for bruk av kraftfôret er en god og gjennomtenkt peikepinn på forventningene som stilles til kraftfôret for å gi resultatet man vil ha i sitt kyllinghus. Til syvende og sist må allikevel kraftfôrtypene og fôrskiftene prøves ut for å finne hva som egner seg best i det enkelte hus. Lykke til!

 


Publisert 30. oktober
Tekst: Maria Risdal, Fagleder Fjørfe
Kilde: Fjørfe 8/20, tema: Fôr og fôring

Verktøylinje

Velkommen til kundesenter

Bestiller du varer fra vår nettløsning vil du få full oversikt over dine bestillinger, bedre kontroll, enklere bestillingsrutiner og samtidig høyere rabatt på dine bestillinger.

994 30 640 - Telefon for bestilling av kraftfôr og plantekulturprodukter
(telefonsvarer etter arbeidstid)

Hastebestillinger vakttelefon: 907 43 675
(fredag 15.00-20.00, lørdag og søndag 08-20.

Lørdag, søndag og helligdager vil kraftfôret som regel bli kjørt ut mellom 09-15.

*Leveranser på lørdager blir belastet et gebyr på kr 1 000,-
*Leveranser på søndag og helligdager blir belastet et gebyr på kr 2 000,-

Bestillingsrabatt
1 % rabatt på kraftfôr i bulk (standard sortiment) ved bestilling innen klokken 12 to arbeidsdager før ønsket levering.

Bestilling via internett gir kr 100,- i rabatt for hver bestilling over kr 5000,-.

Har du prøvd hurtigbestilling?
Vi viser deg hvor enkelt det er

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640