Godt grovfôr dette året

Analyser hittil i år viser et betydelig bedre grovfôr enn i fjor. Det gir mer energi og inneholder mer protein, mer sukker og har bedre fordøyelighet enn i 2011.

FKRA er i tredje året på analyserer av grovfôr i et samarbeid med det nederlandske laboratoriet BLGG.

Grovfôr med et høyt energinivå, moderat fiberinnhold og passeproteininnhold har god næringsverdi. Med god gjæringskvalitet er det et godt grunnlag for høyt fôropptak. Høyt fôropptak er nøkkelen til en god produksjon samt høyt protein og fett nivå i melka.

2012 i forhold til 2011
Energiverdien (FEm), tallene i parentes er fra 2011.

  • Førsteslåtten har et gjennomsnitt på 0,88 (0,85)
  • Andreslåtten har et gjennomsnitt på 0,85 (0,83).
     

Proteinnivå
Ønsket proteinnivå er ofte mellom 12 og 17 %.

  • Førsteslåtten har et gjennomsnitt på 13,8 (12,7) %, det gir PBV på 13 (-1)
  • Andreslåtten har et gjennomsnitt på 15,4 (13,5) %, det gir PBV på 29

Protein nivået er blir bestemt av N-gjødsling og valg av slåttetid. Dersom proteinnivået i totalrasjonen blir for lav, vil det gå utover produksjon, melkemengde og tilvekst på ungdyr.
 

Sukkerinnhold
Sukkerinnholdet bør ligge mellom 4 og 10 %.

  • Førsteslåtten har et gjennomsnitt på 8,3 (4,3) %
  • Andreslåtten har et gjennomsnitt på 5,7 (6) %.

Sukker øker smakeligheten til grovfôret, og er lett tilgjengelig energi for vommikrobene. Fint vær med godt sollys om dagen gir mye sukker, og kjølige netter som begrenser åndingstap om natten gjør at sukkeret blir beholdt.

Fordøyelighet
Fordøyelighet av organiskstoff bør ligge på 75 – 80 %.

  • Førsteslåtten har et gjennomsnitt på 74,6 (72) %
  • Andreslåtten har et gjennomsnitt på 72,4 (71) %

Fordøyelighet av organisk stoff er en viktig parameter som viser hvor stor andel av organiskstoff i grovfôret som er utnyttbart for dyra. All næring i grovfôret ligger i organiskstoff, og det som ikke er fordøyelig går tapt i gjødsla.

Grovfôrerstattere

Generelt meldes det om større avlinger i år enn i fjor. Men dersom en har  for lite grovfôr, kan en kjøpe mer grovfôr og/eller bruke grovfôrerstatter. Eksempler på gode erstattere er 
FK- Fiberfix eller FK Roesuper. Dagsrasjonen vil da bestå av normal kraftfôr mengde + en grovfôrerstatter og mindre grovfôr enn en normalt ville gitt.

Et kg FK Fiberfix erstatter omtrent et kg Ts fra grovfôr. Det vil si at det kan byttes ut med omtrent 3 – 5 kg surfôr.
Det er viktig å følge med på gjødselkonsistens og drøvtygging for å vurdere hvordan rasjonen fungerer.

Ønsker du mer informasjon eller hjelp til å sette opp en fôrplan ta kontakt med en av våre kraftfôrkonsulenter


 

Les også
 

Publisert 30.november 2012 - Bengt Egil Elve

Verktøylinje

Velkommen til kundesenter

Bestiller du varer fra vår nettløsning vil du få full oversikt over dine bestillinger, bedre kontroll, enklere bestillingsrutiner og samtidig høyere rabatt på dine bestillinger.

994 30 640 - Telefon for bestilling av kraftfôr og plantekulturprodukter
(telefonsvarer etter arbeidstid)

Hastebestillinger vakttelefon: 907 43 675
(fredag 15.00-20.00, lørdag og søndag 08-20.

Lørdag, søndag og helligdager vil kraftfôret som regel bli kjørt ut mellom 09-15.

*Leveranser på lørdager blir belastet et gebyr på kr 1 000,-
*Leveranser på søndag og helligdager blir belastet et gebyr på kr 2 000,-

Bestillingsrabatt
1 % rabatt på kraftfôr i bulk (standard sortiment) ved bestilling innen klokken 12 to arbeidsdager før ønsket levering.

Bestilling via internett gir kr 100,- i rabatt for hver bestilling over kr 5000,-.

Har du prøvd hurtigbestilling?
Vi viser deg hvor enkelt det er

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640