Søk

Du er her:

Format - Kraftfor, bilde av gris

Grisens behov for E-vitamin og Selen

Innimellom dukker det opp symptomer i enkeltbesetninger som kan være forenelig med mangel av E-vitamin og/eller selen. Betyr det at det er mangel av disse næringsstoffene i fôret som grisen spiser hver dag?

 
KRAV TIL KRAFTFÔR
Når svinefôret lages, blir det optimert på næringsinnhold etter normer som er hentet inn fra forskning i inn- og utland. Alle normene er et mål på grisens vedlikeholdsbehov i ulike faser, pluss en sikkerhetsmargin for å sikre at dyret får i seg tilstrekkelig. Kravet til vitaminer angis som tilsatt mengde i fôret, og innhold av eventuelle vitaminer i råvarene kommer derfor i tillegg.
 
Mangel på E-vitamin og Selen kan resultere i akutte symptomer som dårlig fruktbarhet, leverskader, hjertesvikt og muskeldegenerering. Andre, mer subkliniske symptomer kan være redusert tilvekst og dårlig fôrutnyttelse. Når det gjelder Selen har vi en øvre grense for tilsatt mengde, og denne grensen er vi helt oppunder i alle våre fôrslag til gris. Innholdet av E-vitamin varierer noe mellom de ulike fôrslagene.
 
Grisen har ulike behov i ulike sykluser, om den er smågris, purke i latasjon, drektige purker, slaktegris i startfase eller slaktegris i sluttfase. Tilsetting av E-vitamin ligger godt over normen i samtlige fôrslag for å sikre best mulig produksjonsresultater og optimal helse.
 
RASKTVOKSENDE GRIS MER UTSATT?
Den norske grisen har en god tilvekst, og er svært effektiv i fôrutnyttelsen. Sporadiske tilfeller av symptomer som kan knyttes til mangel av selen og/eller E-vitamin kan dukke opp innimellom. Det ser ut til å være en trend
til at rasktvoksende gris som i tillegg er svært fôreffektiv er noe mer utsatt. Kan man da være trygge på at dagens normer er tilstrekkelige for grisen?
 
HVA SIER FORSØK?
FKRA og Felleskjøpet Fôrutvikling kjører jevnlige forsøk på vår forsøksgård på Klepp. I 2015 og 2016 har veterinærinstituttet ved NMBU kjørt et større bransjeforsøk for å undersøke ulike selenkilder og ulike nivåer av
selen og E-vitamin for å se om det gav forskjeller i produksjonsresultater og helse.
 
Foreløpige resultater viser at en typisk norsk besetning ikke har effekt av økte nivåer av E-vitamin. I tillegg ble det sommeren 2016 kjørt et forsøk hvor det ble sammenlignet kraftfôr med innhold av dagens E-vitamin, mot kraftfôr med halve mengden eller doble
mengden av dagens norm. Heller ikke her var det forskjeller på produksjonsresultater eller helse, og slike resultater tyder på at dagens tilsetting av både E-vitamin og selen er tilstrekkelig i besetninger under normale forhold.

TILTAK
Selv om førsøksresultater gir en trygghet på at dagens nivåer er tilstrekkelige, ser vi at enkelte besetninger har problemer. I noen av disse besetningene ser vi en effekt av å gi tilskudd med E-vitamin og/eller selen.
SPF-besetninger og andre besetninger med rasktvoksende og fôreffektiv gris kan derfor se forbedringer ved å tilføre ekstra tilskudd.
 
Pluss E-konsentrat er E-vitamintilskudd i pulverform som kan blandes i tørrfôrautomater
eller i blandetanken i våtfôranlegg. Pluss E-vitamin m/Selen og biotin finnes i både pulverform og pelletsform og gir
tilskudd av selen og biotin i tillegg til E-vitamin. Vi har også E-vitaminkonsentrat i flytende form, Succes E 50000, som er lettere å tilsette i våtfôr, for eks. ved hjelp av en doseringspumpe.
 
Publisert 20.april 2017 - Borghild Njæreheim Barstad 

Verktøylinje

Velkommen til kundesenter

Bestiller du varer fra vår nettløsning vil du få full oversikt over dine bestillinger, bedre kontroll, enklere bestillingsrutiner og samtidig høyere rabatt på dine bestillinger.

994 30 640 - Telefon for bestilling av kraftfôr og plantekulturprodukter
(telefonsvarer etter arbeidstid)

Hastebestillinger vakttelefon: 907 43 675
(fredag 15.00-20.00, lørdag og søndag 08-20.

Lørdag, søndag og helligdager vil kraftfôret som regel bli kjørt ut mellom 09-15.

*Leveranser på lørdager blir belastet et gebyr på kr 1 000,-
*Leveranser på søndag og helligdager blir belastet et gebyr på kr 2 000,-

Bestillingsrabatt
1 % rabatt på kraftfôr i bulk (standard sortiment) ved bestilling innen klokken 12 to arbeidsdager før ønsket levering.

Bestilling via internett gir kr 100,- i rabatt for hver bestilling over kr 5000,-.

Har du prøvd hurtigbestilling?
Vi viser deg hvor enkelt det er

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640