Søk

Du er her:

Champion havre

Champion Havre - spesialdyrket kvalitetshavre til hest

Felleskjøpet Rogaland Agder har i flere år kjøpt inn kvalitetshavre fra produsenter som har gjort det til en spesialitet å dyrke havre til hest.

Havre til hest skal være mest mulig rein for diverse planterester og ugrasfrø, og selvfølgelig være floghavrefri. Den skal være analysert for mugg og mykotoksiner for å sikre at verdiene er under de anbefalte grenseverdiene som Mattilsynet setter. I tillegg legger vi vekt på at sortene som dyrkes og brukes har høg egenvekt.

Dobbeltrenset kvalitet
Selv om vår produsent av Champion havre har de reineste åkrene og den beste skurtreskeren, så vil allikevel kornet som treskes inneholde små mengder av planterester, lettkorn og ugrasfrø. Dette er «fyllstoffer» som ikke er ønsket i fôret til hesten. FKRA har derfor tatt i bruk renseanlegget for såvarer for å ta vekk siste rest av uønska partikler før den blir pakket som Champion havre. Vi har som mål å alltid produsere markedets reneste og beste havre til hesten.
 

HAVRE - Godt for både dyr og mennesker
Havre er blant verdens viktigste kulturplanter og rangeres blant de 10 viktigste kornartene målt i produksjon. Havre trives godt i relativt kjølig og fuktig klima og vokser godt under relativt skrinne forhold.

Vanlig havre har sin opprinnelse fra Midt Østen og ble dyrket i Europa for ca. 2500 år siden. I Norge har vi funnet omtale av havre fra vikingtiden.

I Norden har havre historisk sett hatt en viktig posisjon i kosthold til både dyr og mennesker. Finsk havreproduksjon er den tredje største i verden. I Norge var havre den mest dyrkede kornarten fram til midten av 1950 årene. Siden har havredyrkingen gått sterkt tilbake.

Havre av god kvalitet regnes å ha gunstigere næringsverdi enn andre kornarter. Heil havre har et høyt innhold fett, der fettet har en stor andel flerumetta fettsyrer. Proteinet har en bedre aminosyresammensetning enn andre kornarter.

Havre har også et høyere innhold av løselig fiber, særlig betaglukan, sammenlignet med hvete og rug. Høyt inntak av betaglukan fra havre kan ha positiv innvirkning på kolesterol i blodet og virke regulerende på blodsukkernivået.

Fettet i havre kan harskne, og dette kan gi alvorlig kvalitetsforringelse ved lagring, spesielt etter prosessering. Havre som brukes til mat blir derfor varmebehandlet for å inaktivere enzymer som deltar i harskningsprosessen. Varmebehandlingen bidrar også til bedre smak.

Havre er generelt mindre utsatt for soppsykdommer enn hvete og bygg. Havre er derfor nyttig som vekselvekst på areal med ensidig korndyrking.


Publisert 4. august 2016 - Aasne Aasland

 

Verktøylinje

Vi kan hest!

Som eneste kraftfôrleverandør tilbyr vi oppsett av fôrplan, faglig råd og veiledning innen hestefaget.

Felleskjøpets fagpersoner på hest er direkte involvert i produktutvikling og produksjon av våre Champion produkter.
I tillegg har vi et internasjonalt nettverk som sørger for av vi til enhver tid har riktige produkter å tilby våre hestekunder.

Felleskjøpet Rogaland Agder utfører analyser av grovfôr til hest på vårt laboratorium i Stavanger. Næringsverdiene i grovfôret hjelper deg til å velge det riktige kraftfôret til din hest.

I Felleskjøpet Rogaland Agder, med kontorsted i Stavanger, er Ådne Undheim vår fagkonsulent på hest.
Har du spørsmål angående hest eller ønsker en skreddersydd fôrplan til din hest, ta gjerne kontakt med Ådne.
 

Ådne Undheim
Fagkonsulent Storfe og Hest


Tlf: 907 62 714
E-post: aadne.undheim@fkra.no

 

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640