Et nytt liv blir til

Et nytt liv blir til

Ingenting er så spennende for en hesteeier som den dagen man får bekrefta at hoppa er drektig. Et nytt liv forventes å se dagens lys til neste vår. Som hesteeier ønsker man selvsagt det beste for både hoppa og det kommende føllet, en del av den kabalen omhandler fôring.

DE FØRSTE 8 MÅNEDENE
Men er det nå slik at man bør anskaffe Champion Oppdrett så snart hoppa er konstatert drektig? Svaret er nei. Fostertilveksten hos føllet er svært liten de første 8 månedene, og hoppa fôres da som en vanlig voksen hest. Hele 60% av veksten skjer siste 3 måneder. Det er i denne tiden behovet for både energi, protein, vitaminer og mineraler økes. Hopper som er overvektig i starten av drektigheten bør derimot slankes før siste trimester.

SISTE 3 MÅNEDER
I siste trimester vil behovet for protein gradvis måtte økes opp til hele 40% over vedlikehold, mens energibehovet vil øke opp mot 30%. Når det gjelder mineraler, er det særlig behovet for kalsium og fosfor som øker. Man regner en økning på ca. 60%. Det er også viktig at man passer på at forholdet mellom kalsium og fosfor er korrekt (1,8:1). Hoppa får ofte litt nedsatt matlyst på slutten av drektigheten når fosteret tar opp mye plass i magen. Det er derfor viktig med fôr av god og konsentrert kvalitet. Dersom ikke grovfôret er tilstrekkelig, må man supplere med kraftfôr, f.eks Champion Oppdrett i anbefalt mengde etter grovfôrkvalitet, samt hoppas hold og vekt.

Dersom man ikke gir nok kraftfôr til å få dekket behovet for vitaminer og mineraler er det svært viktig å supplere med vitamin-og mineraltilskudd. Dette er ikke bare viktig for hoppa og føllet, men påvirker også råmelkskvaliteten slik at føllet får den beste starten. Et føll klarer som regel ikke overleve uten antistoffene råmelka inneholder.

DEN STORE DAGEN
Så kommer den store dagen, og føllet kommer til verden. Etter fødsel er hoppa ofte sulten. Tilby gjerne både godt høy, lunkent vann og lettfordøyelige karbohydrater (kraftfôr) i denne situasjonen. Ei bøtte med lunken Betfibergrøt kan også være bra for ei sulten nybakt mor. Hoppa vil i tiden fremover ha et enda høyere behov for både energi og protein til melkeproduksjon. Kraftfôrmengden økes gradvis over de neste 14 dagene slik at disse behovene dekkes.

Det er ikke uvanlig at en 500 kg hest melker rundt 20 liter/dag en måned etter følling. Dette krever mat! Som en tommelfingerregel sier man at hopper i høylaktasjon har et energibehov som er 2 ganger så høyt som vedlikehold.

For protein er tommelfingerregelen 160 gram fordøyelig råprotein (ford.råprot)/ FEh som nyttes til melkeproduksjon.

Eksempel på dette:
VARMBLODSHOPPE PÅ 500 KG:
Denne hesten har et vedlikeholdsbehov for energi og protein på hhv 5x0,8FEh = 4 FEh og 4 x 80 gram ford.råprot. = 320 gram ford.råprot. Under topplaktasjonen får hun fordoblet dette behovet slik at det blir 4FEh(vedlikehold) + 4FEh(melkeprod) = 8FEh Beregning av proteinbehov blir da: 4x80 gram ford. råprot(vedlikehold) + 4x160 gram ford. råprot(melkeprod) = 960 gram ford. råprot.

I praksis kan dette gi følgende forslag til fôrplan: 9 kg H2 høy, 3 kg Champion Oppdrett og 1 kg Champion Vital. Champion Vital kan evt erstattes med 2 kg havre. Dersom grovfôret er lavt på protein kan man supplere med Champion Soyapellets eller Champion Luserne.

SPAR DET BESTE HØYET
For hopper som etter fødsel skal fôres inne på grovfôr, pleier man å bruke et steg opp i H-kvalitet som tommelfingerregel. Dvs at ei hoppe som har fått H3 gjennom drektigheten bør få H2 etter fødsel. Når det gjelder kraftfôr økes mengden fra første dag etter fødsel. Mengde må man selv beregne seg frem til ut fra grovfôrkvaliteten. Har man mulighet, er gjødsla vårbeite perfekt til føllhopper som skal melke bra.

Hentet fra Magasinet Vårt Felleskjøp - Tekst av Marte Refve Johannessen

Verktøylinje

Vi kan hest!

Som eneste kraftfôrleverandør tilbyr vi oppsett av fôrplan, faglig råd og veiledning innen hestefaget.

Felleskjøpets fagpersoner på hest er direkte involvert i produktutvikling og produksjon av våre Champion produkter.
I tillegg har vi et internasjonalt nettverk som sørger for av vi til enhver tid har riktige produkter å tilby våre hestekunder.

Felleskjøpet Rogaland Agder utfører analyser av grovfôr til hest på vårt laboratorium i Stavanger. Næringsverdiene i grovfôret hjelper deg til å velge det riktige kraftfôret til din hest.

I Felleskjøpet Rogaland Agder, med kontorsted i Stavanger, er Ådne Undheim vår fagkonsulent på hest.
Har du spørsmål angående hest eller ønsker en skreddersydd fôrplan til din hest, ta gjerne kontakt med Ådne.
 

Ådne Undheim
Fagkonsulent Storfe og Hest


Tlf: 907 62 714
E-post: aadne.undheim@fkra.no

 

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640