Lær å tolke dyras signaler
Kusignaldiamanten viser kyrnes grunnleggende behov

Hva sier kua?

En god bonde sikrer dyrehelse og god produksjon ved å se hvordan enkeltdyr og flokken reagerer på ulike driftsforhold. «Signalene» dyra sender ut kan være av stor praktisk og økonomisk betydning om du lærer å tolke dem riktig.

Ola Stene har gjennom sine år i Felleskjøpet besøkt hundrevis av melkebruk rundt om i landet. Dette har gitt
ham en solid kunnskap som han gledelig deler. Vi blir med Ola og et knippe bønder på kurs i fôringssignaler.
For å oppnå gode produksjonsresultater er det avgjørende å ha et bevisst forhold til fôringsstrategien.
– Rundt 50 % av variasjonen i mjølkeytelse mellom gårder skyldes fôring. Resten kan knyttes til andre faktorer
som oppstallingsforhold, helsestatus, avl og daglige rutiner, forklarer Ola Stene. Ola jobber til daglig som
fagleder og rådgiver, han har studert husdyrernæring og har mange års erfaring fra faget.

KUSIGNALDIAMANTEN
Kyrnes grunnleggende behov kan oppsummeres med seks nøkkelord: Fôr, vann, lys, luft, hvile og plass. – Som bonde er det viktig å sørge for at dyras behov blir best mulig ivaretatt for å sikre god helse og dyrevelferd. Belønningen er gode økonomisk resultat og en optimal produksjon, forklarer Ola.

HVORDAN ØKE FÔROPPTAKET?
– Høgt fôropptak er nøkkelen, holder Ola fram. Generelt eter de mest produktive dyra flest måltider i døgnet.
Mange små måltider jevnt fordelt gjennom døgnet vil holde vomma full slik at vomkapasiteten utnyttes best
mulig. – Det er et dårlig tegn dersom alle kyrne kommer til eteplassen ved hver utfôring. Det tyder på at det
ikke er appetittfôring, eller at kyrne ønsker å sortere fôret. Sortering tyder på at fôret ikke har optimal kvalitet. Det er viktig at det til enhver tid er fôr på fôrbrettet og at fôret skyves inntil rutinemessig. Små justeringer kan få
store utslag i produksjonen, forteller Ola Stene.

FOR EN KU ER DET OPTIMALE FORHOLD NÅR
• Det er enkel og god tilgang til smakelig fôr.
• Når kua får ete uforstyrret uten stress.
• Når det er rikelig tilgang på friskt og rent vann.
• Det er faste og forutsigbare rutiner i fjøset.
• Og sist men ikke minst når kua er frisk og uten smerter i bein og klauver.
 

Saken er forkortet og kan leses i sin helhet i magasinet Vårt Felleskjøp

Tekst og foto: May-Linda Schjølberg

 

Publisert 4. august 2015 - Grethe Sevdal

 

Verktøylinje

Velkommen til kundesenter

Bestiller du varer fra vår nettløsning vil du få full oversikt over dine bestillinger, bedre kontroll, enklere bestillingsrutiner og samtidig høyere rabatt på dine bestillinger.

994 30 640 - Telefon for bestilling av kraftfôr og plantekulturprodukter
(telefonsvarer etter arbeidstid)

Hastebestillinger vakttelefon: 907 43 675
(fredag 15.00-20.00, lørdag og søndag 08-20.

Lørdag, søndag og helligdager vil kraftfôret som regel bli kjørt ut mellom 09-15.

*Leveranser på lørdager blir belastet et gebyr på kr 1 000,-
*Leveranser på søndag og helligdager blir belastet et gebyr på kr 2 000,-

Bestillingsrabatt
1 % rabatt på kraftfôr i bulk (standard sortiment) ved bestilling innen klokken 12 to arbeidsdager før ønsket levering.

Bestilling via internett gir kr 100,- i rabatt for hver bestilling over kr 5000,-.

Har du prøvd hurtigbestilling?
Vi viser deg hvor enkelt det er

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640