Halm

Import av grovfôr

Import av grovfôr er siste utveg for å sikra husdyra fôr fram til neste års grøde. Risiko for å føre inn alvorleg husdyrsmitte, plantesjukdommar, genmodifiserte spiredyktige frø og levande insekt er faktorar me la til grunn då me vende oss til leverandørar i utlandet.

Konsekvensen av å føre inn uønska sjukdommar er så stor at me måtte legga strengaste krav til grunn for leverandørane.  Denne arbeidsmåten er ikkje ulikt risikoanalysen som FKRA legg til grunn for innkjøp av råvarer til kraftfôrproduksjonen. 

Halmen kjem frå bønder i Danmark som har hausta det på eigen åker. Frøhøyet er frå frødyrkarar som følger strenge forskrifter for å sikra at det ikkje fins floghavre i åkeren. Lusernehøyet blir levert av store produsentar frå Italia og Spania. Po-deltaet i Italia har lenge hatt stor eksport av lusernehøy. I Zaragoza har spanske bønder gått saman og investert i store og effektive fabrikkar som skånsamt tørkar høyet og sorterer kvaliteten etter proteininnhald og struktur. All lusernehøy som FKRA sel, er tørka i lukka anlegg med rein luft, ikkje soltørka på bakken med fare for smitte frå smådyr eller fugleskit.  Ingen bruker husdyrgjødsel i produksjonen av luserne.  

Alle som kjøper grovfôr frå FKRA, kan vera trygge på at kvaliteten er den beste og tryggaste som er råd å få tak i.

 

Husdyrnæringa, fôrbransjen, Veterinærinstituttet og Mattilsynet har samarbeida om å lage ei rettleiing for dei som må kjøpe importert grovfôr på grunn av tørken i sommar. Det er også laga ei rettleiing for importører.


Se veileder for kjøpere og importører av grovfôr


Publisert 22. oktober 2018 - Geir Inge Auklend

 

Verktøylinje

Velkommen til kundesenter

Bestiller du varer fra vår nettløsning vil du få full oversikt over dine bestillinger, bedre kontroll, enklere bestillingsrutiner og samtidig høyere rabatt på dine bestillinger.

994 30 640 - Telefon for bestilling av kraftfôr og plantekulturprodukter
(telefonsvarer etter arbeidstid)

Hastebestillinger vakttelefon: 907 43 675
(fredag 15.00-20.00, lørdag og søndag 08-20.

Lørdag, søndag og helligdager vil kraftfôret som regel bli kjørt ut mellom 09-15.

*Leveranser på lørdager blir belastet et gebyr på kr 1 000,-
*Leveranser på søndag og helligdager blir belastet et gebyr på kr 2 000,-

Bestillingsrabatt
1 % rabatt på kraftfôr i bulk (standard sortiment) ved bestilling innen klokken 12 to arbeidsdager før ønsket levering.

Bestilling via internett gir kr 100,- i rabatt for hver bestilling over kr 5000,-.

Har du prøvd hurtigbestilling?
Vi viser deg hvor enkelt det er

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640