Godt beite og god planlegging gir god økonomi

Melkeproduksjon på beite

Et godt beite kan være grunnlag for å produsere mye melk og dermed bidra til god økonomi. Det krever god planlegging og oppfølging for å vurdere beite, produksjon og rett fôring.

Overgang til beite

Fôringsmessig er det en stor overgang for kyrne å gå fra innefôring til beite. Beiteslipp om våren bør allerede skje når grashøyden er 8 – 10 cm. Optimal grashøyde på beite er omtrent 15 cm. Lavere fôropptak den første tiden, og rask vekst i graset gjør at beitene lett blir overvokst om våren.

Det er gunstig med en gradvis tilvenning med bare noen få timers beiting de første dagene, og innefôring med surfôr om nettene de første ukene.
 

Forslag til kraftfôrvalg på beite

Mengde

Svært godt beite
Svært høgt fôropptak
PBV-nivå over 50 g per kg TS

Godt beite
Høgt fôropptak
PBV-nivå 30-50 g per kg TS

Middels godt beite
Moderat fôropptak
PBV-nivå 5-30 g per kg TS

Ugjødsla beite/utmark
Lågt fôropptak
PBV-nivå under 5 g per kg TS

15 kg

 

1 kg FORMEL Elite 80 Nøytral

1 kg FORMEL Elite 80 Nøytral

3 kg FORMEL Favør 70 Høg/ FORMEL Elite 70 Høg

20 kg

1 kg FORMEL Elite 90 Låg

2 kg FORMEL Elite 80 Nøytral

3 kg FORMEL Elite 80 Nøytral

5 kg FORMEL Favør 70 Høg/ FORMEL Elite 70 Høg

25 kg

3 kg FORMEL Elite 90 Låg

4 kg FORMEL Elite 80 Nøytral

5 kg FORMEL Elite 80 Nøytral

7 kg FORMEL Favør 70 Høg/ FORMEL Elite 70 Høg

30 kg

5 kg FORMEL Elite 90 Låg

6 kg FORMEL Elite 80 Nøytral

7 kg FORMEL Elite 80 Nøytral

8 kg FORMEL Favør 70 Høg/ FORMEL Elite 70 Høg

35 kg

6 kg FORMEL Elite 90 Låg

7 kg FORMEL Elite 80 Nøytral

8 kg FORMEL Elite 80 Nøytral

9 kg FORMEL Favør 70 Høg/ FORMEL Elite 70 Høg

40 kg

7 kg FORMEL Elite 90 Låg

8 kg FORMEL Elite 80 Nøytral

9 kg FORMEL Elite 80 Nøytral

 

* Dette er forslag til kraftfôrmengder, må justeres etter fôropptak og produksjon.

Publisert 25. april 2012 - Bengt Egil Elve

Verktøylinje

Velkommen til kundesenter

Bestiller du varer fra vår nettløsning vil du få full oversikt over dine bestillinger, bedre kontroll, enklere bestillingsrutiner og samtidig høyere rabatt på dine bestillinger.

994 30 640 - Telefon for bestilling av kraftfôr og plantekulturprodukter
(telefonsvarer etter arbeidstid)

Hastebestillinger vakttelefon: 907 43 675
(fredag 15.00-20.00, lørdag og søndag 08-20.

Lørdag, søndag og helligdager vil kraftfôret som regel bli kjørt ut mellom 09-15.

*Leveranser på lørdager blir belastet et gebyr på kr 1 000,-
*Leveranser på søndag og helligdager blir belastet et gebyr på kr 2 000,-

Bestillingsrabatt
1 % rabatt på kraftfôr i bulk (standard sortiment) ved bestilling innen klokken 12 to arbeidsdager før ønsket levering.

Bestilling via internett gir kr 100,- i rabatt for hver bestilling over kr 5000,-.

Har du prøvd hurtigbestilling?
Vi viser deg hvor enkelt det er

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640