Tilskkuddfor fjørfe

Næring, helse og miljø

Kommersiell fjørfeproduksjon får fullfôr – et kraftfôr (korn og proteinblanding) som inneholder alt av næringsstoff som fjørfeet trenger. De ulike kraftfôrtypene er tilpasset produksjon og alder. Vi velger allikevel å ha et sortiment av tilskudd til fjørfe.

Noen tilskuddsfôr gir tilgang på ekstra næringsstoffer, noen er ment som en ren miljøberikelse og noen gir en kombinasjon av disse.

Miljøtiltak i fjørfebesetningene har fått økt fokus
Et av produktene velegnet til miljøberikelse og som det knytter seg ekstra spenning til er Hartog Compact Lucerne som er relativt nytt i vårt sortiment. Gode miljøtiltak vil ha en helsegevinst hos det enkelte dyr og for flokken, som igjen gir bedre produksjonsmuligheter og bedre økonomi hos bonden.

Et tilskuddsfôr har ofte en grovere partikkelstørrelse enn det som er innblandet i kraftfôret. Eksempel på dette er skjellsand som er finknust for å inngå i kraftfôret, men som kan gis grovt om en velger å tilføre ekstra for å gi stimulering av kro og krås.

 • Skjellsand sørger for ekstra kalsium i fôrrasjonen. Den finnes som fin og grov type. Den grove typen gir en positiv stimulans til kro og krås og gir bedre tarmhelse. Skjellsand er har høy porøsitet og stor aktiv overflate. Ved å gi grov skjellsand på ettermiddagen vil det være tilgjengelig for opptak fra tarmen om natten når skalldannelsen skjer og behovet for kalsium er størst.
  Produktet er beregnet til eggleggende høner fra 35 ukers alder med anbefalt dosering på 1-2 gram per høne per dag.
   
 • Strøsingel Agri Krås er et naturlig mineraltilskudd bestående av knust grov kalkstein som kan brukes på tilsvarende måte som skjellsand. Steinene oppfyller funksjonen som kråsestein og bidrar som et kalsiumtilskudd beregnet til verpehøns. Agri Krås kan gis i strøet og vil da også bidra til aktivisering av flokken, eller det kan gis i fôrtroene.
  Det kan gis fra 35 ukers alder med en dosering på 1-2 gram per høne per dag.
   
 • Pecktstone er mineralstein til eggleggende høner. Peckstone kan sammenlignes med en porøs mineralstein. Steinen skal tilfredsstille hønenes behov for pikking og nebbsliping og gir økt aktivitetsnivå i tråd med deres naturlige instinkter. Samtidig gir aktiviteten individuelt opptak av kalsium, magnesium og natrium. Steinene settes ut i flokken der dyra ferdes.
  Antall steiner vurderes individuelt, men et forslag kan være 1 stein pr 500 høner.
   
 • KROMAT Strøkorn er hele hvetekorn som er renset og varmebehandlet. Det er garantert fritt for salmonella og spiredyktig floghavre. Strøkornet fungerer godt som en aktivisering av flokken og det blir ofte brukt til høner som går fritt ute. I frittgående besetninger vil det stimulere til hakking og søking i strøet når de leter etter kornene. Dette gir også en positiv effekt på bearbeiding av strøarealet. Ønsker man å variere kan det blandes med kraftfôret.
  Anbefalt bruk er 1-5 gram per høne per dag og det kan gjerne gis på ettermiddagen.
   
 • Kråsestein er et produkt av knust glimmergneis som er 2-5 mm i størrelse som bidrar til en optimal kråsfunksjon. Egner seg til bruk til slaktekylling og det har vist seg å være positivt for å fremme aktiviteten i slakekyllingshuset de første dagene. Kråsen hos fjørfe er konstruert for at de skal spise en liten mengde med stein, som vil bidra til en optimal kråsfunksjon.
  Til slaktekylling anbefales 5 gram per kylling og tildeles fra dag 0 og frem til dag 3. Det kan også brukes som sysselsetting i oppal eller hos andre fjørfe hvor det ikke er ønskelig å bruke andre typer kråsstein som bidrar med kalsium (f.eks. Agri Krås).
   
 • PLUSS Multivitamin er et allsidig, flytende vitamintilskudd til bruk når det er behov for ekstra vitaminer. Det inneholder 15 ulike vitaminer, deriblant vitamin A, vitamin D3, vitamin C og vitamin E. Multivitamin blandes i drikkevannet og gis i perioder på 3 dager. Dosering er angitt på etiketten.
   
 • Hartog Compact Lucerne er varmebehandlet lucerne (alfalfa) høy. Produktet fungerer som en miljøberikelse og stimulerer til naturlig hakking og søking. Compact Lucerne inneholder fiber og viktige næringsemner som kan bidra til god kvalitet på egg og kjøtt. Det naturlige innholdet av fargestoff i lucernen vil kunne gi en dypere eggeplommefarge.

  Compact Lucerne leveres som hardpressede baller i plast på 20 kg som er enkle å desinfisere utvendig før man tar de inn i fjørfehuset. Til slaktekylling og oppal av slaktekylling foreldredyr anbefales 1 ball per 2-3000 dyr fordelt jevnt i huset. Til produserende verpehøner anbefales 8-10 baller avhengig av størrelsen på huset og innredning.

Publisert 11.mai 2017 - Maria Risdal

Verktøylinje

Velkommen til kundesenter

Bestiller du varer fra vår nettløsning vil du få full oversikt over dine bestillinger, bedre kontroll, enklere bestillingsrutiner og samtidig høyere rabatt på dine bestillinger.

994 30 640 - Telefon for bestilling av kraftfôr og plantekulturprodukter
(telefonsvarer etter arbeidstid)

Hastebestillinger vakttelefon: 907 43 675
(fredag 15.00-20.00, lørdag og søndag 08-20.

Lørdag, søndag og helligdager vil kraftfôret som regel bli kjørt ut mellom 09-15.

*Leveranser på lørdager blir belastet et gebyr på kr 1 000,-
*Leveranser på søndag og helligdager blir belastet et gebyr på kr 2 000,-

Bestillingsrabatt
1 % rabatt på kraftfôr i bulk (standard sortiment) ved bestilling innen klokken 12 to arbeidsdager før ønsket levering.

Bestilling via internett gir kr 100,- i rabatt for hver bestilling over kr 5000,-.

Har du prøvd hurtigbestilling?
Vi viser deg hvor enkelt det er

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640