Søk

Du er her:

Nye forsøksfasiliteter for fjørfe på NMBU

Nye forsøksfasiliteter for fjørfe på NMBU

I løpet av 2019 er det oppført nye forsøksfasiliteter for fjørfe på NMBU, Ås. Den 06.12.19 var det høytidelig åpning av det nye fjørfehuset på Ås Gård på NMBU.

Fjørforsk vil være et senter for fjørfekompetanse med nye forskningsfasiliteter tilgjengelig for hele bransjen.

I løpet av 2019 er det oppført nye forsøksfasiliteter for fjørfe på NMBU, Ås. Den 06.12.19 var det høytidelig åpning av det nye fjørfehuset på Ås Gård på NMBU. Fjørforsk vil være et senter for fjørfekompetanse med nye forskningsfasiliteter tilgjengelig for hele bransjen.

Det er en samlet fjørfebransje som har stått for etableringen av Fjørforsk da det ikke var plass til fjørfefasiliteter i kunnskapsdepartementets budsjett for NMBU. Næringen mente det ville være uheldig om det ikke skulle forskes på og undervises på fjørfe ved NMBU fremover, og et felles løft for å få til en finansiering ble satt i verk. Kraftfôrbransjen skal gjennom en kraftfôravgift på 0,5 øre/kg fjørfekraftfôr dekke i underkant av 40% av kostnadene. Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) vil dekke det resterende gjennom omsetningsavgifta til egg, kylling- og kalkunkjøtt. Næringsaktørene har også garantert finansieringen av drifta gjennom å forplikte seg til forskningstjenester.

Allerede den 03.01.20 settes de første slaktekyllingene inn. Samtidig legges vår forsøksvirksomhet på Scandinavian Poultry Research ned og flyttes til Ås.

Produksjon av fjørfe i Norge ligger i verdenstoppen på gode resultater med friske dyr uten bruk av antibiotika. Det forskes mye på fjørfe i verden, og vi får internasjonal oppmerksomhet for våre gode resultater. Felleskjøpet Fôrutvikling har som den største brukeren av forsøkshuset forpliktet seg til å gjennomføre 5-6 forsøk hvert år. Forskning på nye proteinråvarer fra Foods of Norway basert på sukker fra skog og hav kan være en aktuell problemstilling. Ellers er dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet, produktivitet og ressursutnyttelse aktuelle utviklingsområder. Forsøkshuset inneholder både fasiliteter for storskala bingeforsøk på slaktekylling og småskala forsøk i enkeltrom for alle typer fjørfe. Dette vil bidra til at Felleskjøpet fortsatt vil ligge i front når det gjelder forskning og utvikling, noe som skal komme alle Felleskjøpets kunder på Kromat til gode.


Publisert 18. desember 2019

Maria Risdal, fagleder fjørfe FKRA - Hanne Christine Øverli, produktsjef svin og fjørfe FKA

Verktøylinje

Velkommen til kundesenter

Bestiller du varer fra vår nettløsning vil du få full oversikt over dine bestillinger, bedre kontroll, enklere bestillingsrutiner og samtidig høyere rabatt på dine bestillinger.

994 30 640 - Telefon for bestilling av kraftfôr og plantekulturprodukter
(telefonsvarer etter arbeidstid)

Hastebestillinger vakttelefon: 907 43 675
(fredag 15.00-20.00, lørdag og søndag 08-20.

Lørdag, søndag og helligdager vil kraftfôret som regel bli kjørt ut mellom 09-15.

*Leveranser på lørdager blir belastet et gebyr på kr 1 000,-
*Leveranser på søndag og helligdager blir belastet et gebyr på kr 2 000,-

Bestillingsrabatt
1 % rabatt på kraftfôr i bulk (standard sortiment) ved bestilling innen klokken 12 to arbeidsdager før ønsket levering.

Bestilling via internett gir kr 100,- i rabatt for hver bestilling over kr 5000,-.

Har du prøvd hurtigbestilling?
Vi viser deg hvor enkelt det er

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640