Felleskjøpet Melkekvote illustrasjonsbilde
Melkeprodusentene kan øke sin produksjon med 3 prosent i kvoteåret 2012/2013

Øker melkekvoten

Etter drøftinger med jordbruksorganisasjonene Onsdag 25.januar har Landbruks- og matdepartementet vedtatt endringer i kvoteordningen. Dette innebærer at melkeprodusentene det kommende kvoteåret kan øke sin produksjon med hele 3 prosent.

Melkeprodusentene kan altså øke sin produksjon med 3 prosent i kvoteåret 2012/2013, i forhold til det som var utgangspunktet for kvoteåret 2011/2012.

Melkeprodusentene får nå økt sin grunnkvote med 1 %, samtidig så blir forholdstallet økt fra 1.02% til  1.04%. Det vil i praksis si at for kvoteåret 2012/2013 kan melkeprodusentene levere 5% over grunnkvoten 2011/2012.

Åpner for ytterligere økning i august
Avtalepartene er enige om å møtes igjen i løpet av august for å vurdere om ytterligere tiltak må iverksettes for å sikre nok melk til markedet.

Hvilke kyr gir best respons

Høyt fôropptak med en balansert dagsrasjon og godt vommiljø er det som skal til for å ha høy ytelse og friske kyr. Kyr som er i starten av laktasjonen kan øke produksjonen vesentlig ved å forbedre fôringen. Kyr som er lenger ute i laktasjon kan det være vanskeligere å øke ytelsen nevneverdig mye på, men fett- og protein%  kan påvirkes

Gi nok og riktig kraftfôr!

For å sikre energi- og proteintilførselen er det viktig å gi nok kraftfôr. Kraftfôr inneholder også både lettfordøyelig stivelse og sukker, som er hovednæringskilde for vommikrobene. Om kraftfôrmengden skal økes så bør det skje over flere dager.

Tiltak ved bruk av økende kraftfôrmengder

  • Fordel kraftfôret på mange fôringer, og helst 3 timer mellom hver kraftfôrtildeling og maksimalt 3 kg pr fôring. De som har automatisk kraftfôrvogn kan godt gi kraftfôr om nettene og!
  • Det er en fordel å gi grovfôr før kraftfôr. God struktur, drøvtygging og spyttproduksjon forbygger sur vom og øker fôrutnyttelsen.
  • Velg en kraftfôrsort som er tilpasset store kraftfôrmengder, som FORMEL Energi eller FORMEL Elite. Noen av våre kunder har og kunne bruke FORMEL Energi Basis opp til 14 -15 kg pr dag.
  • FORMEL Energi og FORMEL Energi Basis har høy energikonsentrasjon og høyt AAT-nivå. Derfor tilfører de mye næring pr kg fôr!

Dersom kraftfôrmengdene økes til kyr i slutten av laktasjonen, er det viktig å følge med på at de virkelig gir respons i form av høyere ytelse, og ikke bare legger på kroppsfett.

Det kan med fordel brukes en kraftfôrsort med høy AAT også for disse. Da heves AAT nivået i dagsrasjonen selv med begrensede mengder kraftfôr.

Ta kontakt med en av våre konsulenter, dersom du ønsker råd om kraftfôrvalg og fôring.

Publisert 26.januar - Bengt Egil Elve 
 

Verktøylinje

Velkommen til kundesenter

Bestiller du varer fra vår nettløsning vil du få full oversikt over dine bestillinger, bedre kontroll, enklere bestillingsrutiner og samtidig høyere rabatt på dine bestillinger.

994 30 640 - Telefon for bestilling av kraftfôr og plantekulturprodukter
(telefonsvarer etter arbeidstid)

Hastebestillinger vakttelefon: 907 43 675
(fredag 15.00-20.00, lørdag og søndag 08-20.

Lørdag, søndag og helligdager vil kraftfôret som regel bli kjørt ut mellom 09-15.

*Leveranser på lørdager blir belastet et gebyr på kr 1 000,-
*Leveranser på søndag og helligdager blir belastet et gebyr på kr 2 000,-

Bestillingsrabatt
1 % rabatt på kraftfôr i bulk (standard sortiment) ved bestilling innen klokken 12 to arbeidsdager før ønsket levering.

Bestilling via internett gir kr 100,- i rabatt for hver bestilling over kr 5000,-.

Har du prøvd hurtigbestilling?
Vi viser deg hvor enkelt det er

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640