Søk

Du er her:

Følg godt med på beitekvalitet og fôropptak!

Oppretthold god produksjon om høsten

Ettersommer og høst er en krevende tid for å holde en høy produksjon på beite ved like. Det er viktig å følge godt med på beitekvaliteten og fôropptaket for å lykkes.

Beiter som ikke blir pusset og gjødslet jevnlig gjennom sesongen taper fort næringsverdi om høsten. Innefôring med grovfôr, kan være et godt supplement til beitet. Dette kan sikre fôropptaket når beiteopptaket er dårlig. Enten ved at kyrne står inne om nettene, og ved at kyrne slippes senere ut på beite om morgenen. Økende appetitt på grovfôret gir en pekepinn om redusert kvalitet på beitet. I tillegg til å sikre fôropptaket vil en gradvis økende innefôring gi en myk overgangsfôring til innsett.

Godt håbeite kan være et alternativ, men det kan gi utfordringer med høy PBV, lite fiber og lite Ts i graset. Reduksjon av fett % i melka er et signal på lite struktur eller survom. Pass også på at ikke ureaverdiene i melk blir for høye, og følg med på konsistensen på avføringen.

Graset i siloene er ikke ferdig gjæret og lagringsstabilt før etter omtrent 3-5 uker etter siste høsting. Tidlig åpning av siloene, kombinert med høy ute temperatur og lite uttak øker faren for varmgang. Derfor er det å anbefale rundballer som bufferfôr mot slutten av beitesesongen, og utsette åpningen av siloen til forbruket er stort.

Ved vurdering av fôropptak og kvalitet, følg med på:
•    Vomfylling og vraking av beitegras
•    Melkemengde, fett%, protein% og urea i melk
•    Gjødselkonsistens
•    Studer beiteadferd i flokken

Tiltak:
•    Ved behov, gi tilgang på høy eller halm
•    Innefôring om nettene, eller etter melking med litt utvokst surfôr
•    Skift om nødvendig til kraftfôr med negativ PBV og bedre
      fiberkvalitet
•    Øk kraftfôrtildeling ettersom grovfôropptak reduseres
•    Dette til sammen gir en myk overgang til innefôringssesongen


Ønsker du å lære mer om vomfylling og andre signal kyrne gir oss om fôropptak, delta på et Kusignal® seminar. Ta kontakt med FKRA.


Publisert 29. august 2013 - Bengt Egil Elve

Verktøylinje

Velkommen til kundesenter

Bestiller du varer fra vår nettløsning vil du få full oversikt over dine bestillinger, bedre kontroll, enklere bestillingsrutiner og samtidig høyere rabatt på dine bestillinger.

994 30 640 - Telefon for bestilling av kraftfôr og plantekulturprodukter
(telefonsvarer etter arbeidstid)

Hastebestillinger vakttelefon: 907 43 675
(fredag 15.00-20.00, lørdag og søndag 08-20.

Lørdag, søndag og helligdager vil kraftfôret som regel bli kjørt ut mellom 09-15.

*Leveranser på lørdager blir belastet et gebyr på kr 1 000,-
*Leveranser på søndag og helligdager blir belastet et gebyr på kr 2 000,-

Bestillingsrabatt
1 % rabatt på kraftfôr i bulk (standard sortiment) ved bestilling innen klokken 12 to arbeidsdager før ønsket levering.

Bestilling via internett gir kr 100,- i rabatt for hver bestilling over kr 5000,-.

Har du prøvd hurtigbestilling?
Vi viser deg hvor enkelt det er

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640