LAM

FORMEL Lam og FORMEL Lam Haust er sesongbaserte produkter. Begge produktene er tilpasset lammets behov for vekst og utvikling basert på sesong. Vårt sortiment kan benyttes fra startfôring av lam til oppfôring etter beitesesongen.

Alle priser på kraftfôr og tilskuddsfôr gjelder fra hovedlager Kvalaberg eks mva. Evt frakt beregnes etter de til enhver tid gjeldende fraktsatser. Våre FK avdelinger og forhandlere vil påregne frakt og håndteringskostnader til sine priser
Produktbeskrivelse Mengde Levering Pris eks. mva
FORMEL Lam Haust Bulk kg 2 dager kr 3,60 / kg
FORMEL Lam Vår kg 3 dager kr 3,69 / kg
NOVILAMB W PLUSS 25 KG kg stk. 2 dager kr 895,00 / stk.
PLUSS MAIA 25 kg stk. 2 dager kr 695,00 / stk.
PLUSS PONTUS LAM 25 KG 25 kg stk. 2 dager kr 995,00 / stk.

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640