LAM

FORMEL Lam og FORMEL Lam Haust er sesongbaserte produkter. Begge produktene er tilpasset lammets behov for vekst og utvikling basert på sesong. Vårt sortiment kan benyttes fra startfôring av lam til oppfôring etter beitesesongen.

Alle priser på kraftfôr og tilskuddsfôr gjelder fra hovedlager Kvalaberg eks mva. Evt frakt beregnes etter de til enhver tid gjeldende fraktsatser. Våre FK avdelinger og forhandlere vil påregne frakt og håndteringskostnader til sine priser
Produktbeskrivelse Mengde Tanknr. Levering Pris eks. mva
FORMEL Lam Haust kg 2 dager kr 3,98 / kg
FORMEL MYSLI START 25 kg stk. 2 dager kr 197,00 / stk.
PLUSS LAMBERT stk. 2 dager kr 830,00 / stk.
PLUSS ULLA MELKEERSTATNING stk. 2 dager kr 820,00 / stk.

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640