Søk

Du er her:

Skallkvalitet agjøres av fôr og fôring

Skallkvalitet agjøres av fôr og fôring

For å opprettholde en god skallkvalitet gjennom eggproduksjonen, trenger verpehøns å få dekt sitt kalsiumbehov gjennom fôr og andre kilder. Hønas behov for kalsium påvirkes av flere faktorer som blant annet hønas produksjon og alder.

Et eggeskall inneholder 2 til 3 gram med kalsium som utgjør mellom 90-95 % av bestanddelene i eggeskallet. Kalsiumbehovet til høner som legger egg, er hele 25 % høyere sammenlignet med høner som ikke legger egg.
For å sikre nok kalsium til skalldannelsen, tas kalsium i hovedsak opp fra fôret. Skalldannelsen tar rundt 15 timer
og forgår om natten. I løpet av denne perioden skal det hvert 15 minutt legges til en mengde med kalsium på eggeskallet som tilsvarer hele blodets innhold.

Høns kan ta opp kalsium fra tarmen omtrent like raskt som kalsiumet avleires i eggeskallet. Selv om det meste av kalsiumbehovet for skalldannelsen tas opp via fôret vil normalt et egg inneholde 0,1 gram med kalsium fra skjelettet. Dette må høna få erstattet via fôret før neste skalldanning. Det er hele veien en omfattende prosess hos høns å hente kalsium fra skjelettet for å så bygge skjelettet opp igjen. Kalsiumlageret i skjelettet hos ei verpehøne er på ca. 0,7 gram. Det antas at kalsiumreservende i skjelettet er på topp når verpehøna er rundt 30 uker gammel.

ELDRE VERPEHØNS
Skallkvaliteten blir dårligere med alderen på hønene. Dette skyldes flere faktorer. En av dem er eggvekt. Eldre høner
legger større egg. Derfor er det viktig at man ikke lar eggvekten øke for mye mot slutten av et innsett. Det er utviklet egne fôrblandinger som skal bremse utviklingen av eggmasse (Kromat Verp 2 og Kromat Verp 2S). Eggstørrelsen påvirker nemlig ikke mengde kalsium som brukes i skalldannelsen. Mengde kalsium ei høne bruker for å lage eggeskall er nemlig tilnærmet lik gjennom hele produksjonen. Hos eldre høner reduseres også evnen til å utnytte kalsium. Dette fører til at kalsiumreservene i skjelettet vil over tid tappes.

Når høna rundet 45 ukers alderen, begynner noe som heter skallkjertelen og bli mindre effektiv til å overføre kalsium til eggeskallet. Ved en jevn tilførsel av kalsium gjennom natten kan man forhindre at høna ikke tærer like mye på skjelettet sitt. Derfor bør verpehøns, ikke minst eldre høner over 45 uker, ha et godt lager med fôr i kro og krås før natten, hvor skalldannelsen primært foregår. Store partikler lagres i kråsen og vil kunne avgi kalsium gjennom natten. Kråsen slipper ikke forbi partikler større enn 1 mm, så partikler større enn dette må bearbeides i kårsen før de kan gå videre i fordøyelsen for absorbsjon av næringsstoffer i tarmen.

NOK KALSIUM I FÔRET
For å sikre en god skallkvalitet, samt unngå tæring av kalsiumreservende og skjelettet til høna, må man sikre at høns får i seg nok kalsium via fôret og ved bruk av andre kalsiumkilder. Men man kan ikke gi ubegrenset med kalsium. Et for høyt innhold av kalsium blodet vil hemme opptaket av fosfor, som er blant annet en viktig bestanddel i skjelettet.

Forhold mellom fosfor og kalsium er viktig for skalldannelsen, og absorbsjonen av fosfor og kalsium er avhengige av hverandre. Omsetning av kalsium samt opptaket av kalsium i tarmen reguleres av D-vitamin. Om overskuddet av kalsium blir for høyt, vil dette i første omgang merkes på økning av skitne egg og bløt gjødsel. Overskuddet av kalsium, på lik linje med andre mineraler, vil bli skilt ut via gjødselen. Tarminnholdet vil nemlig trekke til seg vann som følge av den osmotiske effekten av overskuddsmineralene.

KROMAT FOR ULIKE FASER AV LIVET
De forskjellige verpefôrene på markedet er utviklet for å dekke hønas næringsbehov i de forskjellige liv- og produksjonsfaser. Når det gjelder sammensetningen av verpefôr bør 25 % av kalsiumet være i pulverform for å sørge for at dette tas lett opp i tarmen. Resten av kalsiumet bør være av grov struktur.

Mengde kalsium tilsatt i verpefôr vil variere ut i fra bruksområdet. For eksempel inneholder Felleskjøpets KROMAT Verp start et høyere innhold av kalsium enn oppdrettsfôret gjør, men har et vesentlig lavere innhold av kalsium sammenlignet med KROMAT Verp 1. Kromat Verp 1S inneholder en større mengde kalsium enn Kromat Verp 1, fordi det skal dekke kalsiumbehovet til høner som er over 45 uker. Siden hønene har forskjellige behov for kalsium avhengig av alder og eggproduksjon, har man utviklet verpefôr til de forskjellige fasene i produksjonen. Skal man få best utbytte av de forskjellige fôrene er det viktig å følge med på dyrenes alder, utvikling og produksjon.

KVELDSRASJONEN VIKTIG
Det er viktig å sørge for at hønene har god appetitt til kveldsrasjonen. Det anbefales at hønene får i seg 60 % av fôrrasjonen de siste 6 timene av dagen. Fôringen bør legges opp slik at hønene har spist fôrtroene tomme til ca. midt på dagen og at disse er tomme i 2-3 timer. Dette for å unngå at finstoffet samler seg opp.

EKSTRA KALK?
Selv om fôrene skal inneholde nok kalsium for å dekke behovet til hønene, vil ofte mineralene bli liggende igjen i finstoffet. Det kan derfor det være hensiktsmessig å gi hønene en ekstra kilde til kalsium i form av skjellsand, kalk eller andre lignende produkter. Dette for å sikre et høyt nok inntak av kalsium, og er spesielt viktig når hønene har passert 40 ukers alder. Man kan gjerne begynne noen uker tidligere også. Bruk av kalk og skjellsand fungerer også godt som sysselsetting, spesielt i frittgående systemer. Til miljøbur anbefales det å strø skjellsand eller kalk i fôrtroene. Eventuelt sette inn en skål i buret.

Publisert 14. juni 2016 - Silja Eriksen

Verktøylinje

Velkommen til kundesenter

Bestiller du varer fra vår nettløsning vil du få full oversikt over dine bestillinger, bedre kontroll, enklere bestillingsrutiner og samtidig høyere rabatt på dine bestillinger.

994 30 640 - Telefon for bestilling av kraftfôr og plantekulturprodukter
(telefonsvarer etter arbeidstid)

Hastebestillinger vakttelefon: 907 43 675
(fredag 15.00-20.00, lørdag og søndag 08-20.

Lørdag, søndag og helligdager vil kraftfôret som regel bli kjørt ut mellom 09-15.

*Leveranser på lørdager blir belastet et gebyr på kr 1 000,-
*Leveranser på søndag og helligdager blir belastet et gebyr på kr 2 000,-

Bestillingsrabatt
1 % rabatt på kraftfôr i bulk (standard sortiment) ved bestilling innen klokken 12 to arbeidsdager før ønsket levering.

Bestilling via internett gir kr 100,- i rabatt for hver bestilling over kr 5000,-.

Har du prøvd hurtigbestilling?
Vi viser deg hvor enkelt det er

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640