kalv melkeerstatninger

Levere mer sommermelk?

Forholdstallet på melk har økt i tillegg til at TINE har sagt basisprisen øker fra 3. kvartal. Dette vil gjøre det lønnsomt å levere mer melk.

For å levere mer melk kan et alternativ være å bruke melkeerstatning i stedet for helmelk. Felleskjøpet Rogaland Agder har melkeerstatninger til meget konkurransedyktige priser.

Utregning viser at det kan lønne seg å bruke melkeerstatning dersom man ikke får fylt kvoten. Med i eksempelet er det satt en pris på 2 kroner for å produsere en liter melk. Dersom man ikke fyller kvoten er det også lagt på et tillegg på kr 5,05 (TINE snitt melkepris ku og geit april) som kostnad.

Se utregning


Ved en grunnkvote på for eksempel 300 000 liter melk vil man ved et forholdstall på 1,05 kunne levere 315 000 liter melk. Hvis man prioriterer å gi kalvene helmelk framfor å levere melk til meieri, kan det bidra til at man ikke få fylt kvoten. Et eksempel kan være 10 000 liter melk til kalvefôring uten å fylle kvoten. Det vil da gi en kostnad på 10 000 liter* 7,05 kroner = 70 500 kroner.

Til sammenligning vil kostnaden for mengden pulver PLUSS ALMA melkeerstatning som trengs for 10 000 liter utblanda melk være 10 000 liter*3,59 kroner = 35 900 kroner.

70 500 kr – 35 900 kr = 34 600 kr i merkostnader ved å bruke helmelk når kvoten ikke er fylt.

 

For mer info:

https://www.fkra.no/kraftfor/storfe/melkeerstatning/

Ta kontakt med en våre konsulenter:

https://www.fkra.no/kraftfor/kontakt-oss/

 

Publisert 10. juni 2020 - Henning Røyneberg

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | kundesenter@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: kundesenter@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640