Godt beite og god planlegging gir god økonomi

Melkeproduksjon på beite

Et godt beite kan være grunnlag for å produsere mye melk og dermed bidra til god økonomi. Det krever god planlegging og oppfølging for å vurdere beite, produksjon og rett fôring.

Overgang til beite

Fôringsmessig er det en stor overgang for kyrne å gå fra innefôring til beite. Beiteslipp om våren bør allerede skje når grashøyden er 8 – 10 cm. Optimal grashøyde på beite er omtrent 15 cm. Lavere fôropptak den første tiden, og rask vekst i graset gjør at beitene lett blir overvokst om våren.

Det er gunstig med en gradvis tilvenning med bare noen få timers beiting de første dagene, og innefôring med surfôr om nettene de første ukene.
 

Forslag til kraftfôrvalg på beite

Mengde

Svært godt beite
Svært høgt fôropptak
PBV-nivå over 50 g per kg TS

Godt beite
Høgt fôropptak
PBV-nivå 30-50 g per kg TS

Middels godt beite
Moderat fôropptak
PBV-nivå 5-30 g per kg TS

Ugjødsla beite/utmark
Lågt fôropptak
PBV-nivå under 5 g per kg TS

15 kg

 

1 kg FORMEL Elite 80 Nøytral

1 kg FORMEL Elite 80 Nøytral

3 kg FORMEL Favør 70 Høg/ FORMEL Elite 70 Høg

20 kg

1 kg FORMEL Elite 90 Låg

2 kg FORMEL Elite 80 Nøytral

3 kg FORMEL Elite 80 Nøytral

5 kg FORMEL Favør 70 Høg/ FORMEL Elite 70 Høg

25 kg

3 kg FORMEL Elite 90 Låg

4 kg FORMEL Elite 80 Nøytral

5 kg FORMEL Elite 80 Nøytral

7 kg FORMEL Favør 70 Høg/ FORMEL Elite 70 Høg

30 kg

5 kg FORMEL Elite 90 Låg

6 kg FORMEL Elite 80 Nøytral

7 kg FORMEL Elite 80 Nøytral

8 kg FORMEL Favør 70 Høg/ FORMEL Elite 70 Høg

35 kg

6 kg FORMEL Elite 90 Låg

7 kg FORMEL Elite 80 Nøytral

8 kg FORMEL Elite 80 Nøytral

9 kg FORMEL Favør 70 Høg/ FORMEL Elite 70 Høg

40 kg

7 kg FORMEL Elite 90 Låg

8 kg FORMEL Elite 80 Nøytral

9 kg FORMEL Elite 80 Nøytral

 

* Dette er forslag til kraftfôrmengder, må justeres etter fôropptak og produksjon.

Publisert 25. april 2012 - Bengt Egil Elve

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640