Mer sukker i grovfôret

Sukker i rasjonen er viktig både for smak og høyt fôropptak, men mer sukker kan også bety høyere fettprosent i melka! Med bedre analyser de siste årene, er det blitt et økt fokus på sukker i grovfôr. Syrebaserte ensileringsmidler, som vi kjenner som GrasAAT og GrasAAT pluss, senker pH i starten og bevarer sukker og protein i grovfôret.

Energikonsentrasjon (FEm eller MJ), proteininnhold, fiberinnhold (NDF) og fordøyelighet av organisk stoff (VC-OS eller VOS) og gjæringskvaliteten er parametere som har stor betydning for kvaliteten på grovfôret. I denne artikkelen skal vi ha fokus på sukkerinnholdet i grovfôret.

Normalt vil sukkerinnhold i grassurfôr være mellom 40 og 100 g/kg Ts (4 og 10 %). Et høyt sukkerinnhold gir god smak på grovfôret og dermed høyere fôropptak.

Høyt grovfôropptak gir bedre vommiljø, bedre forhold mellom fiber og lettfordøyelige karbohydrater. I tillegg er fordøyelse av sukker i vom gunstig for fettprosenten i melka, og høyt grovfôropptak.

Hva påvirker sukkerinnholdet? 
Sukkerinnholdet i surfôret er et resultat av hvor mye sukker det er i graset ved slått, hvor mye sukker som tapes ved ånding under fortørking og hvor mye sukker som blir brukt til å danne syrer under ensilering.

Før ensilering
Vi kan ikke bestemme været, men mye sol gir høy fotosyntese og mer sukker. Faktorer for å begrense åndingstapet fra slåttetid til ensilering:

 • Unngå for lang fortørkingsperiode.
 • Det kan være gunstig å slå om formiddagen. Spre graset slik at tørkingen skjer raskt.
 • Legg graset i silo eller pakk rundballene samme ettermiddag. Dersom graset må ligge over natten, blir det tap ved planteånding. Åndingsaktiviteten er lavere ved lave nattetemperaturer.

Ved ensilering
Sukkeret blir brukt som næring av bakteriene i gjæringsprosessen. Ved fortørking blir det mindre gjæring og mer av sukkeret blir bevart. Ved direktehøstet gras må pH være under 4,2 for at surfôret skal være lagringsstabilt. Ved 50 % Ts trenger ikke pH være lavere enn 5.

De gode gamle rådene gjelder fortsatt; rask ilegging, god pakking og kutting, god tetting og nok press og rett dosering med ensileringsmidler. Ensileringsm idler For å begrense gjæringen og bevare mest mulig av sukkeret anbefaler vi å bruke ensileringsmidler.

Syrebaserte ensileringsmidler, som vi kjenner som GrasAAT og GrasAAT pluss, senker pH i starten og bevarer sukker og protein ved at de reduserer graden av melkesyregjæring. Syrebaserte ensileringsmidler har i forsøk gitt gode resultat, selv om tørrstoffinnholdet er opp mot 35 %. Disse midlene er mindre væravhengige, og har brukbar effekt ved dårlig vær, høy fuktighet og lavt sukkerinnhold i graset.

Bakteriekulturer, melkesyrebakterier og enzymer virker ved at de dominerer gjæringen og gir rask pH-senkning. Ulempen kan være at de gir kraftig gjæring og lavere pH enn nødvendig. Da brukes mer av sukkeret som næring for bakteriene.

Bakteriekulturer som ensileringsmiddel har best effekt under gode værforhold og et høyt sukkerinnhold i graset. Noen ensileringsmidler er gjæringsstimulerende ved at de gir næring til gjæringsprosessen ved å tilføre sukker eller frigjøre næring med enzymer. Disse midlene inneholder gjerne melasse, myse og enzymer. Risikoen er at de også kan virke positivt for andre bakterier enn melkesyrebakteriene, og øke innholdet av for eksempel alkohol i surfôret. Gjæringen kan bli kraftig, med tilsvarende lavt sukkerinnhold og høyt syrenivå som kan gi redusert fôropptak.

Saken er hentet fra magasinet Vårt Felleskjøp.
Tekst: Bengt Egil Elve, Foto: May-Linda Schjølberg

Publisert 10. juli 2013 - May Linda Schjølberg

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640