Nyhet! FK Elite 80 KAD

Nyhet! FK Elite 80 KAD

FK Elite 80 KAD er en tiltaksblanding som anbefales brukt til mjølkekyr ved lav kation-anion differanse (KAD) i grovfôret.

Vi har sett en nedgang i gjennomsnittlig KAD-innhold i grovfôrprøver fra Rogaland de siste åra (fig 1). FK Elite 80 KAD har et KAD-nivå på 300. 


Bakgrunn

Som figuren nedenfor viser, har gjennomsnittlig KAD-nivå i grovfôrprøver fra Rogaland gått ned fra ca. 300 i 2012 til ca. 200 i 2020. Normalt ønsker vi et KAD-nivå i totalrasjonen til mjølkekyr på over 200. Blir KAD-nivå for lågt kan dette gi utslag i blaut avføring og låg fettprosent i mjølka.

Nedgang i KAD-nivå i grovfôret gjelder spesielt for Rogaland og skyldes trolig mer bruk av N-gjødsel og mindre bruk av fullgjødsel og K-beriket mineralgjødsel. Vi har ikke sett samme nedgang i Agder og resten av landet for øvrig. Men vi ser at variasjonen i KAD er veldig stor, også mellom ulike slåtter fra samme gard. Derfor ønsker vi ikke øke KAD-nivå i alle kraftfôrblandinger til mjølkekyr. I tillegg ville det gitt en unødvendig merkostnad for de som ikke trenger høgere KAD.
 

Figur 1

 

 

 

 

 

 


 

Gjennomsnittlig KAD-nivå på grovfôrprøver av 1.slått fra Rogaland har gått ned fra ca. 300 i 2012 til ca. 200 i 2020.

 

Anbefalinger

For grovfôr med gjennomsnittlig KAD-nivå vil vanlige kraftfôrblandinger gi tilstrekkelig KAD i totalrasjonen. For grovfôr med KAD ned mot 100 og lågere kan det være behov for å heve KAD for å unngå blaut avføring og nedsatt fettprosent. Dette kan gjøres ved å bruke Pluss Vomstabil i fullfôrblander eller strødd på grovfôret. FK Elite 80 KAD kan brukes for øke KAD i totalrasjonen der en har èn kraftfôrblanding, og en trenger da ikke å bruke Pluss Vomstabil i tillegg.

 

Har du spørsmål, ta kontakt med våre salgskonsulenter på Formel!

 


Publisert 16. april - Ingrid Ropeid og Ola Stene, fagledere storfe

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640