Søk

Du er her:

Elin Hallenstvedt forsvarte sin doktorgradsavhandling fredag 11. februar

Grisen kan fôres for friskere folk!

Elin Hallenstvedt forsvarte sin doktorgradsavhandling fredag 11. februar med tittelen ”Effekt av fettsyresammensetning i fôrfett og kjønn på svinekjøttkvalitet”.

I studiet sitt har Hallenstvedt først og fremst undersøkt sammenhengen mellom innhold av marint fett i fôr og kjøttkvalitet hos slaktegris. Med andre ord - hvor mye fiskeolje en kan ha i et slaktegrisfôr uten at det gir negative utslag på kvalitetsegenskaper som smak, lukt og lagringsstabilitet. Videre har hun studert fettmetabolismen hos gris generelt og om det er forskjeller mellom kjønn.

Forskning med stor verdi for svinenæringa!

Resultatene Elin Hallenstvedt har kommet fram til har hatt og har stor verdi for Felleskjøpet og svinenæringa i sin helhet. Basert på Hallenstvedt sine funn og dokumentasjoner - ble svinenæringa i juni 2009 enige om at ta inn marine råvarer i slaktegrisfôret igjen. Da hadde en siden 2002 hatt et forbud mot bruk av marine råvarer av redsel for at det skulle gi negative effekter på svinekjøttkvaliteten. Med innføringa av marine råvarer i slaktegrisfôr - har en oppnådd bedre ernæringsmessig kvalitet og det uten at prisen på kraftfôret nødvendigvis har gått opp.

Omega-3 gris – bedre folkehelse?

Hallenstvedt dokumenterer gjennom sin forskning at fôring av svin kan optimaliseres slik at forbrukerne kan få svinekjøttprodukter med mer omega-3 fettsyrer enn det som tilbys markedet i dag.

– Dersom en ønsker å spise kun svinekjøtt og inntar ca 500g per uke kan man få i seg omega-3 fettsyrer tilsvarende en vanlig fiskeoljekapsel pr. annen dag, forklarer Elin. I sitt doktorgradsarbeid har hun ikke kartlagt om det er et marked for slike svinekjøttprodukter, ei heller beregna om kostnaden med en eventuell produksjon av ”omega-3” gris vil øke.

– Jeg mener at arbeidet mitt dokumenterer at kjøttprodukt basert på en optimalt framfôra gris kan utgjøre et vesentlig bidrag til et sunnere kosthold, spesielt for de som eventuelt ikke liker fisk”, sier Hallenstvedt med et smil.

Elin Hallenstvedt har vært ansatt i Felleskjøpet Fôrutvikling siden 2004. I 2011 er hun utleid til Felleskjøpet Agri som fagsjef svin.


Om Felleskjøpet Fôrutvikling (FKF) og om FoU programmet ”Program for forbedret svinekjøtt og fettkvalitet gjennom fôr og fôring”

FKF ble etablert i 1992, og eies av Felleskjøpet Rogaland Agder BA, Felleskjøpet Agri SA og Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal BA. FKF har 8 ansatte og kontor i Trondheim. I 2010 var omsetninga i underkant av 20 millioner kroner.
Studiet er en del av et 4-årig forskningsprogram i samarbeid mellom Animalia, Norsvin, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Felleskjøpet Fôrutvikling. Elin Hallenstvedt er doktorgradskandidat nummer 2 i prosjektet. En tredje kandidat vil disputere i mars 2011. Programmet ble finansiert med midler i fra Norges Forskningsråd og i fra de deltagende bedrifter.


Publisert 16. mars 2011 - Knut Røflo, FKF

Verktøylinje

Velkommen til kundesenter

Bestiller du varer fra vår nettløsning vil du få full oversikt over dine bestillinger, bedre kontroll, enklere bestillingsrutiner og samtidig høyere rabatt på dine bestillinger.

994 30 640 - Telefon for bestilling av kraftfôr og plantekulturprodukter
(telefonsvarer etter arbeidstid)

Hastebestillinger vakttelefon: 907 43 675
(fredag 15.00-20.00, lørdag og søndag 08-20.

Lørdag, søndag og helligdager vil kraftfôret som regel bli kjørt ut mellom 09-15.

*Leveranser på lørdager blir belastet et gebyr på kr 1 000,-
*Leveranser på søndag og helligdager blir belastet et gebyr på kr 2 000,-

Bestillingsrabatt
1 % rabatt på kraftfôr i bulk (standard sortiment) ved bestilling innen klokken 12 to arbeidsdager før ønsket levering.

Bestilling via internett gir kr 100,- i rabatt for hver bestilling over kr 5000,-.

Har du prøvd hurtigbestilling?
Vi viser deg hvor enkelt det er

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640