Felleskjøpet - Slaktegrisbilde

Senk slaktevekta fra nyttår

Reduserte slaktevekter betyr lavere kraftfôrsalg for Felleskjøpet Rogaland Agder, men økt lønnsomhet for deg som svineprodusent, både på kort og lang sikt. Vi oppfordrer derfor alle svineprodusenter til å støtte opp om dette tiltaket fra 1. uke i 2014.

Det har i mange år versert en oppfatning av at økte slaktevekter gir stor økonomisk uttelling på dekningsbidraget.
Spørsmålet blir mer - for hvem? Bonde, slakteri eller fôrleverandør ?

Overproduksjon
Pr. dags dato har vi en overproduksjon av gris på ca. 4700 tonn. Med en årlig produksjon av 1,6 millioner slaktegriser utgjør dette en reduksjon i gjennomsnittlig slaktevekt på ca. 3 kg pr. gris pr. år. Det bør altså være overkommelig å få bukt med overproduksjonen.

Kompensasjon for reduksjon
Alle produsenter blir i perioden 1. januar - 13. april 2014 bedt om å senke slaktevekta på slaktegrisene med 4-5 kg. Som kompensasjon etterbetales 8,70 kr pr. kg reduksjon i gjennomsnittsvekt sammenliknet med slaktevekta du hadde i perioden januar til november 2011.

Det kompenseres for gjennomsnittlige slaktevekter ned til 73 kg. Marginalverdi pr. kg slaktevekt er det du sitter igjen med på den siste slaktekiloen.

Vi vet at når vektene øker så:

  • synker kjøttprosenten
  • øker fôrforbruket

Beregninger FKRA har foretatt viser at marginalveriene på den siste kiloen vil ligge i området 1-6 kr/kg slakt. Med 8,70 kr/kg i kompensasjon, og ditt bidrag til å redusere overproduksjon av gris i Norge bør dette være ett enkelt regnestykke for de fleste produsenter.

Husk også
Hvis dette kan bidra til redusert overproduksjon av svinekjøtt så vil omsetningsavgifta på sikt forhåpentligvis bli redusert.
En reduksjon i omsetningsavgifta på 50 øre/kg utgjør fort 40 kr/gris eller 84 000 kr for en konsesjonsbesetning pr. år.

Publisert 17. Januar 2014 - Arild Eriksen

Verktøylinje

Velkommen til kundesenter

Bestiller du varer fra vår nettløsning vil du få full oversikt over dine bestillinger, bedre kontroll, enklere bestillingsrutiner og samtidig høyere rabatt på dine bestillinger.

994 30 640 - Telefon for bestilling av kraftfôr og plantekulturprodukter
(telefonsvarer etter arbeidstid)

Hastebestillinger vakttelefon: 907 43 675
(fredag 15.00-20.00, lørdag og søndag 08-20.

Lørdag, søndag og helligdager vil kraftfôret som regel bli kjørt ut mellom 09-15.

*Leveranser på lørdager blir belastet et gebyr på kr 1 000,-
*Leveranser på søndag og helligdager blir belastet et gebyr på kr 2 000,-

Bestillingsrabatt
1 % rabatt på kraftfôr i bulk (standard sortiment) ved bestilling innen klokken 12 to arbeidsdager før ønsket levering.

Bestilling via internett gir kr 100,- i rabatt for hver bestilling over kr 5000,-.

Har du prøvd hurtigbestilling?
Vi viser deg hvor enkelt det er

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640