KRAFTFÔR TIL SLAKTEGRIS

Valg av kraftfôr er den viktigste enkeltfaktoren for lønnsom drift i produksjonen av slaktegris. Vi har blandinger som tilfredsstiller kravene til kostnadseffektive bruksbesetninger samt kraftfôr til høgtytende besetninger som avls- og SPF-besetninger.

Alle priser på kraftfôr og tilskuddsfôr gjelder fra hovedlager Kvalaberg eks mva. Evt frakt beregnes etter de til enhver tid gjeldende fraktsatser. Våre FK avdelinger og forhandlere vil påregne frakt og håndteringskostnader til sine priser
Produktbeskrivelse Mengde Tanknr. Levering Pris eks. mva
FK BRØDKOMPLETT Bulk kg 4 dager kr 4,54 / kg
FK JÆREN SMAK 1 Bulk kg 2 dager kr 4,08 / kg
FK JÆREN SMAK 2 Bulk kg 2 dager kr 3,85 / kg
FK JÆREN SMAK 3 Bulk kg 2 dager kr 4,01 / kg
FK JÆREN SMAK 3 SOFT Bulk kg 2 dager kr 4,04 / kg
FORMAT KOMPLETT II Bulk kg 2 dager kr 4,12 / kg
FORMAT TRIVSEL 25 kg stk. 2 dager kr 123,50 / stk.
FORMAT VEKST 100 Bulk kg 2 dager kr 3,55 / kg
FORMAT VEKST 105 Bulk kg 4 dager kr 3,71 / kg
FORMAT VEKST 105 SOFT Bulk kg 2 dager kr 4,03 / kg
FORMAT VEKST 110 Bulk kg 2 dager kr 3,82 / kg
FORMAT VEKST 115 S SPESIAL Bulk kg 2 dager kr 4,13 / kg
FORMAT VEKST 115 SOFT Bulk kg 2 dager kr 4,06 / kg
FORMAT VEKST 120 kg 2 dager kr 3,90 / kg
FORMAT VEKST 125 SOFT Bulk kg 2 dager kr 4,28 / kg
FORMAT VEKST 130 Bulk kg 2 dager kr 4,17 / kg

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640