Format Vekstmodell

Smartere griseproduksjon

FORMAT Vekstmodell er et web-basert oppfølgingsverktøy for bedre kontroll og styring av din slaktegrisproduksjon.

Verktøyet gir deg som slaktegrisprodusent mulighet for enklere å følge med på produktivitetsutviklingen ukentlig, med fôropptak, lysinopptak, tilvekst og fôrutnyttelse. 

Med FORMAT Vekstmodell øker du kunnskapen om dyras tilvekst gjennom hele innsettet, og kan optimalisere fôringen slik at kostnadene blir mindre samtidig som slaktevekten er optimal. FORMAT Vekstmodell vil på mange måter bidra til at jobben med å fôre fram slaktegris blir mer interessant og mer lønnsom!

 

Hva innebærer bruk av FORMAT Vekstmodell?

 • Et representativt utvalg av griser veies på samme tidspunkt hver uke, og fôropptaket per dag registreres på samme tidspunkt
 • Dataene legges ukentlig inn i et web-basert IT-verktøy utviklet av Felleskjøpet
 • Det beregnes løpende tilvekst og fôrutnyttelse, som kommer opp både i tabell-form og kurver/grafikk. Resultatene sammenlignes mot en norm-kurve.
 • Kurvene gir grunnlag og ideer for å gjøre endringer løpende, samt måle effekten av tiltakene
 • Resultatene som dokumenteres i FORMAT Vekstmodell gir et utmerket grunnlag for fruktbar dialog med din kontaktperson i Felleskjøpet

 

Kontakt din fagkonsulent for å komme i gang kostnadsfritt.

 


Hvorfor bruke FORMAT Vekstmodell?

 • Få synliggjort utviklingen for den enkelte pulje med slaktegris, uke for uke
 • Se konsekvensene av tiltak/endringer som blir iverksatt:
  - Fôrkurve - fôringsstrategi
  - Proteinforsyning (lysin)
  - Miljøtiltak/endringer
  - Dyretetthet
  - Sykdomsutbrudd
  - Motiverende å følge med underveis
  - Bedret lønnsomhet
 • Samle dokumentasjon for alle puljer på ett sted. Denne dokumentasjonen gir blant annet verdifull innsikt ved styring av neste pulje.

 


Hvordan komme i gang med FORMAT Vekstmodell?

Alle FORMAT-kunderhos Felleskjøpet tilbys det nye verktøyet. Kontakt din salgs- og fagkonsulent for tilgang. Når du er i gang, får du også veiledning til bruk av verktøyet, samt mulighet for løpende rådgivning.

Første versjon avslaktegriskalkulatoren er nå tilgjengelig, og basert på blant annet dine tilbakemeldinger vil verktøyet kontinuerlig bli videreutviklet.

Kontakt din fagkonsulent for å komme i gang kostnadsfritt.

 

 

Publisert 4. desember 2018 - Borghild Njærheim Barstad

 

Verktøylinje

Velkommen til kundesenter

Bestiller du varer fra vår nettløsning vil du få full oversikt over dine bestillinger, bedre kontroll, enklere bestillingsrutiner og samtidig høyere rabatt på dine bestillinger.

994 30 640 - Telefon for bestilling av kraftfôr og plantekulturprodukter
(telefonsvarer etter arbeidstid)

Hastebestillinger vakttelefon: 907 43 675
(fredag 15.00-20.00, lørdag og søndag 08-20.

Lørdag, søndag og helligdager vil kraftfôret som regel bli kjørt ut mellom 09-15.

*Leveranser på lørdager blir belastet et gebyr på kr 1 000,-
*Leveranser på søndag og helligdager blir belastet et gebyr på kr 2 000,-

Bestillingsrabatt
1 % rabatt på kraftfôr i bulk (standard sortiment) ved bestilling innen klokken 12 to arbeidsdager før ønsket levering.

Bestilling via internett gir kr 100,- i rabatt for hver bestilling over kr 5000,-.

Har du prøvd hurtigbestilling?
Vi viser deg hvor enkelt det er

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640