Ledelse

Ledelsen i Felleskjøpet Rogaland Agder

Per Harald Vabø

Administrerende direktør
Kontorsted: Stavanger
Tlf: 51 88 72 43
E-post: per.h.vabo@fkra.no

Einar Bent Jensen

Maskindirektør
Kontorsted: Klepp
Tlf: 922 97 274
E-post: einarbent.jensen@fkra.no

Torgeir Erfjord

Direktør landbruk
Fôr og plantekultur
Kontorsted: Stavanger
Tlf: 480 11 726
E-post: Torgeir.Erfjord@fkra.no

Geir Inge Auklend

Innkjøpsdirektør
Kontorsted: Stavanger
Tlf: 51 88 73 15
E-post: GeirInge.Auklend@fkra.no

Arne Norland

Produksjonsdirektør
Produksjon, vedlikehold og kvalitetskontroll fôrvarer
Kontorsted: Stavanger
Tlf: +47 51 88 71 48
E-post: arne.norland@fkra.no

Frank Solheim

Økonomidirektør
HR, HMS & Kvalitet, IT og økonomi
Kontorsted: Stavanger
Tlf: 51 88 73 36
E-post: frank.solheim@fkra.no

Roar Feedt

Direktør ny virksomhet
Forretningsutvikling
Kontorsted: Stavanger
Tlf: 51 88 73 19 - mobil +47 900 41 109
E-post: roar.feedt@fkra.no

Verktøylinje

Adresser og telefonnummer

Leveringsadresse:

  1. Sandvikveien 21, 4016 Stavanger
  2. Sandvikveien 33, 4016 Stavanger

Besøksadresse:
Sandvikvn. 21, 4016 Stavanger

Postadresse:
Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger


Fakturaadresse:
Felleskjøpet Rogaland Agder v/ fakturamottak, Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger

E-fakturamottak:
fakturamottak@fkra.no
(NB! Kun én faktura/kreditnota pr. pdf-fil! Andre henvendelser til firmapost)

Organisasjonsnummer:
NO915442552MVA

Kontonummer:
3201.05.15660

Kontakt oss:
Send oss din forespørsel her

Telefon: 51 88 70 00  
Telefaks: 51 58 99 66

Bestilling
Telefon for bestilling av kraftfôr og plantekulturprodukter.

Meld fra om adresseendring

 

 

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640