ASFALT REPARASJONSMASSE

Smart Asfalt er et moderne og miljøvennlig materiale som er helt klar til bruk

Kan anvendes for reparasjon av fortau og veier i praktisk talt alle værforhold, ved temperaturer fra -30°C til +40°C.

  • Kan  langtidslagres i opp til to år.

  • Lave kostnader ved reparasjoner og byggearbeid, uten behov for bruk av tungt utstyr.

  • Leveres ferdigblandet i lufttette plastposer med 20 kg eller 500 kg.

  • Er 100% herdet etter tre dager, avhengig av vær- og trafikkforhold.

  • Aktiverer kvalitative og svært holdbare asfalt reparasjoner selv ved lave temperaturer og i ulike værforhold. Smart Asfalt kan brukes selv på våte overflater.

Klar til bruk - ferdigblandingen kan fylles i huller og groper uavhengig av temperatur og regn. Den eneste forberedelsen, før du heller i  blandingen, er at du må fjerne rusk og avfall fra gropen.

Det er nok med en liten vibromaskin for å utjevne overflaten, dette er for å sette igang polymeriseringsprosessen.

Etter at ferdigblandingen har blitt utjevnet og stampet, herder Smart Asfalt, og danner et hardt og slitesterkt materiale som er motstandsdyktig overfor både endringer i temperatur og dynamiske belastninger.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640