MURMØRTEL M5

Robust Murmørtel M5 Fin 20 kg

En finkornet mørtel til muring og pussing av murverk som teglstein, lettklinker, betongblokker, puss og betong. Benyttes også til reparasjonsarbeider på vegg. God bearbeidelighet, smidig og murevennlig. Benyttes inne og ute.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640