Møteplan

Møteplan

Her er oversikt over alle planlagte møter i 2018.

Verktøylinje

Vår strategi og verdier i perioden 2015- 2018

Vi har ett mål som alltid ligger fast - Økt lønnsomhet for bonden!

Vi har en klar og tydelig visjon som gir oss retningen i vår utvikling -  vi skal være landbrukets mest attraktive og lønnsomme partner.

Våre verdier bestemmer våre holdninger og handlinger og er personligheten til bedriften. I vårt daglige virke er de nyttige veivisere for hvordan vi utfører vårt arbeid.

Våre verdier er

  • Pålitelig
  • Effektiv
  • Nyskapende

Vi har satt oss spenstige mål for denne strategiperioden. Vi skal betjene landbruket i vårt område på en offensiv måte. Vi skal tilby de rette produktene og løsningene som markedet etterspør, og samtidig skal vi ligge i forkant av utviklingen.

Målet vårt på kort og lang sikt er å gi våre eiere og kunder lønnsomhet i egen produksjon.

Vi ønsker å være en lønnsom partner for våre eiere!

 

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640