Lam

Antall fostre hos norsk sau øker

Antall fostre hos norsk sau har økt kraftig de siste 10-15 årene. Større lammetall krever bedre fôringsplanlegging av søyene. Flere fostre krever mer energi og protein og dermed økt fokus på fôringa. Målet er å ha søyer som er i godt hold ved lamming. Vi anbefaler FORMEL Sau Ekstra.

FORMEL Sau Ekstra vil passe svært godt hos besetninger med store lammetall, da det høye energi- og proteininnholdet vil gjøre det lettere å dekke behovene disse søyene har inn mot lamming.

Last ned fôrplan som brukes 8- 6 uker før lamming.

God tilvekst på våren gir flere slaktemodne lam på høsten

Det er sterk sammenheng mellom lammetilvekst på våren, og videre tilvekst utover sommeren. Det er nok flere årsaker til det. Søyer som er i godt hold ved lamming og som har god melkeevne vil gi lammene en god start ved at de får i seg rikelig med melk.

Søyer som er i normalt godt hold har energireserver de kan benytte til melkeproduksjonen og dermed kompensere for perioder med redusert energiopptak fra beitet.

Tynne søyer uten fettreserver å mobilisere vil nok i større grad redusere melkeproduksjonen når beiteopptaket går ned. Dette går utover lammetilveksten.

Lam som får en god start på våren vil raskere begynner å ta opp beitegras - og dermed starte utvikling av drøvtyggerfunksjonen tidligere. Lammene blir da mer robuste på sommerbeite ved at de selv tar opp og utnytter større mengder med beitegras.

Ta kontakt med en av våre konsulenter, dersom du ønsker råd om kraftfôrvalg og fôring.

Publisert 31.mars 2016 - Ådne Undheim

 

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640