Søk

Du er her:

Årsmøte i Felleskjøpet Rogaland Agder

Årsmøtet i Felleskjøpet Rogaland Agder ble avholdt 29.mars 2012 på Sola. Ola Bekken, administrerende direktør i Felleskjøpet Rogaland Agder presenterte med alvor og beklagelse tapet for datterselskapene. Samtidig var det med glede han kunne fortelle om et godt år for morselskapet, med overskudd og økte markedsandeler.

Årsmøtet var preget av både alvor og optimisme. Styreleder Gabriel Joa kunne fortelle om et tøft år, det negative resultatet har vært en tung og krevende sak for styret.

I oktober fattet styret et vedtak om å trappe ned virksomhetene AgriMarin Nutrition og Marinepet til et minimum, og samtidig ta store nedskrivningstap. Det har vært viktig for FKRA å skjerme kraftfôrprisene, historiske tall viser at prisene har vært stabile de 3 siste årene.

Vender blikket fremover

Han gleder seg nå til å vende blikket fremover. — Felleskjøpet Rogaland Agder er fremdeles en solid bedrift med god likviditet. Det er fortsatt god egenkapital og solide resultater jevnt over i morselskapet, forteller Joa.

Driften og resultatet i kjernevirksomheten har vært bra, med volumøkning i både kraftfôr og plantekultursalg. Markedsandelene har økt både på kraftfôr og for John Deere traktorer.

Gabriel Joa gjenvalgt

Gabriel Joa ble gjenvalgt som styreleder for FKRA for det neste året.

Ola Bekken - Adm dir

Godt rustet for fremtiden

Ola Bekken forteller at de store nedskrivningene som er blitt gjort i 2011 gjør konsernet rustet til å møte de utfordringer som måtte komme i årene som kommer. —Det var med optimisme vi gikk inn i det nye året.

— Kjernevirksomheten har gått veldig bra, og salgsutviklingen på kraftfôr viser 3 gode år. Vi oppnådde i 2011 en  markedsandel på kraftfôr på hele 70,7 %. Dette er meget bra, sier Bekken smilende.

Et solid år for maskinavdelingen

— For maskinavdelingen kan vi også melde om sterke resultater. Salget på traktor og redskap har vært bra. John Deere hadde for første gang over 30 % markedsandel 2011. FK butikkene leverer også dette året gode tall, og faktisk over budsjett, på det jevne går morselskapet med overskudd, forteller Ola Bekken.

Nok et dårlig kornår

Ikke overraskende ble også 2011 et dårlig kornår. Den manglende kvaliteten har igjen vært et problem.

—Vi trenger korn av høy kvalitet,  og vi håper at 2012 gir bedre avlinger, sier Bekken.

Et konstruktivt årsmøte

Gabriel Joa rundet av dagen, han takket årsmøterepresentantene for et godt møte, for gode spørsmål og for en saklig diskusjon.

Gabriel Joa gir samtidig honnør til alle som jobber i FKRA og i datterselskapene for stor innsatsvilje og godt samarbeid.

 

Valgresultater

Styreleder for 1 år
Gabriel Joa

3 styremedlemmer for 2 år:
Marianne Storhaug Strøm
Hanne Sundbø
Arild Viken

2 styremedlemmer for 1 år
Anna Henriette V. Eikje
Åge Gyland

Nestleder i styret for 1 år
Åge Gyland

3 varamedlemmer i nummerorden 1 år
Harald Olav Stuhaug
Jarle Refsnes
Tore Sigurd Fitjar

Ordfører i årsmøtet for 1 år
Sverre Reiten

Last ned årsmeldingen

Publisert 30.mars 2012 - May Linda Schjølberg

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640