Søk

Du er her:

Bedre utnyttelse av forfor i kraftfõr gir bedre bærekraft

Bedre utnyttelse av fosfor i kraftfõr gir økt bærekraft

Det er en reell fare for at verden vil gå tom for fosfor om noen tiår. Å forvalte fosforressursene på en god måte er derfor viktig for å bevare tilgangen til fosfor for kommende generasjoner. Kraftfôrbransjen tar ansvar for å bidra på sin måte.

Bruk av fyase i kraftfõr øker utnyttelsen av fosfor i råvarene og reduserer behovet for tilsetting av fosfor fra ikke fornybare kilder.


BEHOV FOR FOSFOR
Fosfor er et grunnstoff som er helt essensielt for alt liv. Fosfor finnes ikke i naturen i ren form da den lett danner forbindelser med andre stoffer. Fosfor finnes i jorden og brukes av plantene. Fosfor finnes blant annet i arvestoffet
og i cellemembraner. Det vil si at fosfor er viktig for alt liv! For dyr og mennesker er fosfor nødvendig for utvikling av skjelettet og beinstyrke, for energiomsetning og for nerveimpulser. Behovet for fosfor varierer med alder og størrelse på dyrene. I korn er mye av fosforet bundet som fytat. Når fosforet er bundet, kan ikke dyret nyttiggjøre seg det. For å frigjøre fosfor i kornet, tilsettes fytase, et enzym som løser opp og frigjør organisk bundet fosfor. I tillegg suppleres kraftfôret med fosfor i form av monokalsiumfosfat.


TILGANG PÅ FOSFOR
Fosfor trengs ikke bare som et næringsstoff til dyr og mennesker, men er svært nødvendig for plantene også. For å erstatte det plantene bruker når de vokser, må fosforet tilføres jorda. I landbruket tilsettes fosfor i gjødsel. Skal avlingsnivåene vi ser i dag opprettholdes, er det helt nødvendig med tilgang på fosfor. Fosfor utvinnes av
fosfatstein og de største reservene finnes i Vest-Sahara, Marokko, Kina, Algerie og Syria.

Flere forskermiljøer roper varsku om verdens tilgang på fosfor. Fosfor er en begrenset ressurs. Det er viktig at kraftfôrbransjen tar sin del av ansvaret og reduserer forbruket av fosfor fra fosfatstein. Desto mer effekt en fytase er, jo bedre utnyttes fosforet som finnes i kornet og behovet for å tilsette fosfor reduseres. Noen få prosentandeler i besparelser i kraftfôret har store effekter på totaltforbruket i norsk landbruk.


NY GENERASJON FYTASE
For et år siden begynte Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Rogaland Agder å benytte en ny generasjon fytase med bedre effekt. Sammenlignet med kraftfôr uten fytase gir det en besparelse på 0,8% i forbruket av
tilsatt fosfor som monokalsiumfosfat. Og sammenlignet med forrige generasjons fytase, har vi en besparelse på 0,4%.

Totalt salg av kraftfôr til enmaga dyr i Norge utgjør rundt regnet 800 000 tonn. En besparelse i bruk av monokalsiumfosfat på 0,4% utgjør 3 200 tonn per år - over 100 vogntog.
 

 


 

Saken er tatt fra Vårt Felleskjøp vår 2019
Les hele magasinet her

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640