Beite - kraftfor - Felleskjøpet

Beite og kraftfôrvalg

Tidlig beiteslipp og god overgangsfôring gir bedre utnyttelse av grasveksten. Beitekvaliteten endrer seg utover i sesongen, og det er viktig med riktig kraftfôrsort.

KRAFTFÔRVALG PÅ BEITE
Om våren er beitegraset rikt på energi og protein, men det er mjukt og inneholder lite fiber. Derfor er det lurt å begynne med en 90-blanding for å holde riktig balanse mellom protein og karbohydrater i vomma. 90-blandingene inneholder litt mer fiber og passer godt sammen med energirikt gras.

På grunn av energirikt gras og høgt opptak er
ofte 7-8 kg kraftfôr nok til høgtytende kyr på godt beite. Følg med på urea-innholdet i mjølka, og bytt til en 80-blanding hvis urea-innholdet synker utover i sesongen.

FORMEL Elite er en god beiteblanding som sørger for høgt tørrstoffinnhold i mjølka, og mange bytter fra 90 til 80 omtrent ved sankthanstider. FORMEL Energi Premium er også en mye brukt kraftfôrblanding på beite. Særlig der en har høg ytelse på beite og har behov for å gi relativt mye kraftfôr om gangen.

Ved setring, fellesbeite og situasjoner der en gir kraftfôr kun to ganger om dagen vil kyrne tåle høgere kraftfôrmengde med FORMEL Energi
Premium enn med FORMEL Elite. FORMEL Energi Premium har også høgere energikonsentrasjon, så kyrne får i seg mer energi på lågere kraftfôrmengder.

OVERGANGSFÔRING PÅ VÅREN
For å unngå at beitegraset blir overvokst er det viktig med tidlig beiteslipp. Optimal grashøyde for beiting er omtrent 15 cm. Men om våren er grasveksten svært rask, en bør da prøve å slippe litt tidligere. Overgangen fra innefôring til kraftig vårbeite er stor for kua og ikke minst for mikrobene i vomma. 

Beitegraset inneholder mye sukker og protein, men relativt lite fiber. Derfor er det lurt og la kyrne beite bare noen få timer om dagen de første dagene etter beiteslipp. Fôring med surfôr inne resten av døgnet gjør overgangen til beite lettere og en unngår
blaut møkk og ytelsesdropp.


TILTAK FOR BEDRE FETTPROSENT UTOVER SOMMEREN
Statistikk fra kukontrollen viser at fettprosenten gjennomsnittlig er lågere i perioden juni-september. Det skyldes at beitegraset inneholder mye CLA-fettsyrer, samtidig som at beitgras inneholder relativt lite fiber og
fiberinnholdet avtar med avtagende daglengde utover sensommeren. Aktuelle tiltak kan være å sette dyra inn på grovfôr eller supplere med for eksempel rundballer ute på beite.

En god gjødselplan er også viktig. Tommelfingerregelen er ofte og lite og sørg for riktig kation-anion balanse i graset. Jordprøver kan være et nyttig hjelpemiddel. Normalt vil FORMEL Elite gi god fettprosent i mjølk, men vær påpasselig med å justere kraftfôrmengder ut fra konsistens på møkka. I tilfeller med svært låg fettprosent kan FK Roesuper fungere godt som et supplement.

VÆR OBS PÅ KVALITETEN PÅ HØSTBEITER
Utover høsten blir det færre timer med sollys i døgnet og siden fotosyntesen er avhengig av lys vil kvaliteten på beitene avta. Ofte må en ha 2-3 ganger så stort beiteareal til samme antall kyr i september som i mai. Graset inneholder mindre sukker og fiber, og grovfôropptaket reduseres.

Gode tiltak kan være støttefôring med grovfôr, og en må øke kraftfôrmengdene utover høsten for å holde ytelsen oppe. Sørg for å ta inn kvigene i tide
for å unngå at tilveksten stagnerer, eller en kan gi de kraftfôr ute for å kompensere for dårligere beitekvalitet.

Kontakt oss gjerne for råd om kraftfôrvalg og beitestrategier.

Publisert 08. juni 2016 - Ola Stene

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640