Illustrasjonsbilde - Felleskjøpet beite
Viktig å slippe dyra på beite tidlig nok

Beitestrategier

Beiting utføres på mange forskjel­lige måter, og kan grovt deles inn i skiftebeiting, stripebeiting og kon­tinuerlig beiting. Felles for alle beiteformene er at det er viktig å slippe dyra på beite tidlig nok, gjerne når graset er 12-­20 cm høgt.

 
Skiftebeiting er den mest intensive beiteformen vi har i dag, og passer godt i de fleste driftsopplegg. Denne beiteformen passer spesielt godt ved vårkalving og ønske om høg ytelse. Dersom skiftebeiting utføres i kombina­sjon med beitepussing og rett gjødsling av beitene så sikrer dette at dyra har tilgang på næringsrikt og godt beite gjennom hele seson­gen.
 
Man bør flytte dyra til et nytt skifte når graset er beitet ned til 6-­8 cm. Graset vokser fortere tidlig på sommeren og i praksis vil det si at man bør øke beitearealet utover i sesongen. Ut­over sommeren når kvaliteten på beitegraset reduseres er det viktig å supplere med økte kraftfôrmeng­der for å unngå tap i hold og redu­sert ytelse. 
 

Tidspunkt for beiteslipp

Felles for alle beiteformene er vik­tigheten av at man slipper dyra på beite tidlig nok, gjerne når graset er 12-­20 cm høgt. Dersom man er for seint ute så medfører dette at kua ikke klarer å utnytte det mest næringsrike graset godt nok, noe som vil gå ut over ytelsen. Et godt beitegras har et høgt råprotein­innhold og lite ufordøyelig fiber (i NDF). Graset har også et høgt energiinnhold. Det lave innholdet av ufordøyelig fiber fører til økt fôr­opptak blant annet på grunn av en rask passasjehastighet igjennom vomma. En metode for å unngå for blaut møkk på dyra er å gi dem til­gang til strukturrikt surfôr inne om natta de første dagene.

Beiting med robotfjøs  

Norsk lovgiving på dyrevelferd stiller krav om at alt storfe unntatt ukastrerte hanndyr og spedkalver skal sikres mosjon og utegang i minimum 8 uker i løpet av sommer­halvåret.

Dette kan gi enkelte utfordringer for fjøs med mjølkerobot som ikke har beiter rett utenfor fjøset. Vi har bred erfaring med ulike løsninger for løsdriftsfjøs. Enten det gjelder ut­for ming av luftegård eller aktiv beitebruk i kombinasjon med robotfjøs.

Ta kontakt med vår I­-mek avdeling for råd om tekniske løsninger og praktiske tips for å oppnå god kutrafikk i robotfjøs.

*Saken er hentet fra vår brosjyre Beite og Beitestrategier

Publisert 16.juli 2014 - May-Linda Schjølberg

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | kundesenter@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: kundesenter@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640