Det norske forbruket av vegetabilsk olje til fôr utgjør 20.000 tonn. Dette er et biprodukt fra den matproduserende palmeoljeindustrien.
Det norske forbruket av vegetabilsk olje til fôr utgjør 20.000 tonn. Dette er et biprodukt fra den matproduserende palmeoljeindustrien.

Bruk av palmeolje i FKRA

Felleskjøpet Rogaland Agder og fôrindustrien er opptatt av at vi som bransje skal ha et ansvar for en bærekraftig utvikling i verden. Dette gjelder både miljø og sosiale forhold for mennesker som jobber i den verdikjeden som råvaremarkedet representerer.

FKRA meldte seg i 2013 inn i organisasjonen Initiativ for Etisk Handel (IEH).  Etiske utfordringer finnes for mange av våre innkjøp, og FKRA arbeider systematisk for bidra til god etisk standard hos våre leverandører.

Vi har i likhet med andre bransjer merket oss de spørsmålsstillingene som har kommet opp i forhold til palmeolje. Utfordringen er at palmeoljen er unik og dermed vanskelig å erstatte. Intensivering av mjølkeproduksjon og husdyrproduksjonen generelt er en virkelighet vi i fôrindustrien må forholde oss til.  Fart og retning i denne intensiveringen er en følge av de politiske og økonomiske rammevilkårene landbruksnæringa i Norge må forholde seg til.

Palmeolje som benyttes til mennesker er raffinert fra rå palmeolje. En god del av produksjonen av fett som går til husdyr er basert på biprodukter fra humanproduksjon av vegetabilsk fett. I og med at dette forbruket er stort, er det også stabil tilgang til biprodukter som da kan brukes til fôrprodukter.

Til en viss grad kan en trekke paralleller til vår bruk av fiskeensilasje som en og viktig proteinkilde til svin og fjørfe. Fiskeensilasje er basert på avskjær fra filetering av fisk. Dersom det ikke ble brukt så ville det vært et betydelig avfallsprodukt.

Fakta om palmeolje

Verdens produksjon av vegetabilske oljer utgjør 180 millioner tonn, av dette utgjør palmeolje om lag 45 millioner tonn.  85 prosent av palmeoljen blir produsert i Indonesia og Malaysia. Det europeiske forbruket utgjør rundt 6 millioner tonn.  Hele 30 % av det europeiske forbruket går til produksjon av biodiesel, 60 % går til matprodukter og resten til energi.  I global målestokk går 16 % av palmeolja til produksjon av biodiesel. 

Det norske forbruket av vegetabilsk olje til fôr utgjør 20.000 tonn.  Dette kvantumet er et biprodukt fra den matproduserende palmeoljeindustrien.

Publisert 25.mars 2014 - Aasne Aasland

 

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640