Kromat

Bruk av slaktekyllingsortiment

Vi har i løpet av høsten gjennomført feltforsøk med bruk av ulik mengde Kromat Kylling 1 for å verifisere anbefalingen vår på bruk av startfôr. Total sett er det fortsatt mest gunstig å bruke 200 gram/kylling.

Kromat Kylling 2 Låg og Kromat Kylling 2 Høg har ulik pris og gir ulike fôrforbruk. Kromat Kylling 2 Låg egner seg når fôrforbruket jevnt over er høyere enn 2,10 kg fôr/kg slakt. Ved bruk av Kromat Kylling 2 Høg bør fôrforbruket være under 2,05 kg fôr/kg slakt for at blandingen skal lønne seg. Tabellen under viser en oversikt over fôrkostnader med Kromat Kylling 2 Låg og Kromat Kylling 2 Høg ved ulike fôrforbruk.
 

  Fôrpris
kr/kg
Fôrforbruk
kg/kg slakt
Fôrkostnad
kr/kg kylling
Kromat Kylling 2 Låg 4,24 kr/kg 2,25 9,54 kr
Kromat Kylling 2 Låg 4,24 kg/kg 2,20 9,33 kg
Kromat Kylling 2 Høg 4,70 kr/kg 2,05 9,63 kr
Kromat Kylling 2 Høg 4,70 kg/kg 2,00 9,49 kr


Kromat Kylling 2 Tarmhelse tilsvarer Kromat Kylling 2 Låg i energi og proteininnhold. Fôret er i tillegg sammensatt med ekstra fokus på å styrke tarmhelse og for å ha en forebyggende effekt mot ubalanse i tarm.

Strøkvalitet

Felleskjøpet Rogaland Agder er klar over at mange opplever utfordrende strø for tiden. Tilbakemeldingene vi har fått viser at vannforbruket ligger litt over det som er normalt. Gjennomsnittlig tråputescore for november og desember har gått opp på hele linja. Det jobbes med reseptene for å finne justeringer som gjør at strøet igjen blir like tørt som det var i størsteparten av 2018. Resepter blir sammenlignet med tidligere resepter, råvarer blir vurdert og analyser blir vurdert.
 

Ta gjerne kontakt med en av våre konsulenter på fjørfe:

         Maria Risdal - Fagleder fjørfe    
Tlf: 415 03 914
E-post: maria.risdal@fkra.no
         Svein Kjetil Litlehamar - Salgsleder kraftfôr
Tlf: 912 41 362
E-post: sveinkjetil.litlehamar@fkra.noPublisert 17. januar 2019 - Maria Risdal

 

 

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640