Søk

Du er her:

Dyrt eksperiment av Norske Felleskjøp - illustrasjonsbilde
Dyrt eksperiment av Norske Felleskjøp

Dyrt eksperiment av Norske Felleskjøp

Auksjonen over karbohydrat-import 25. november beviser for alle som måtte være i tvil: det blir ikke plass til mer havre med høyt innhold av soppgifter i svinefôr selv om import av korn blir gjort veldig dyr.

Norske Felleskjøp (NFK) neglisjerte fôrbransjen sin tilbakemelding før auksjonen, nemlig at det manglet avsetningsmulighet for rundt 60.000 tonn havre av årets tilgang. NFK la til grunn at 25.000 tonn havre ikke kunne omsettes og regnet seg dermed fram til en importkvote som lå vesentlig lavere enn om fôrbransjen sine tall hadde blitt lagt til grunn.

Kvoten for november-auksjonen skulle sammen med auksjonen i august, utgjøre 80% av årets samlede importkvote. Resten blir tildelt etter auksjon i mai 2011. Det ble lagt ut 114.000 tonn til auksjon den 25. november. Umiddelbart etter auksjonen åpnet, summerte bransjen sitt behov seg til 167.000 tonn, 53.000 tonn mer enn det som var under hammeren. Felleskjøpet Agri (FKA) hadde aleine et åpningskvantum på 84.000 tonn, som tilsvarer 74% av hele auksjonskvantumet.

Ingen i bransjen var villig til å redusere kvantumet under auksjonen. Først etter to timers budrunder stoppet den. Da hadde kostnadene for å få importlisens med nedsatt tollsats kommet opp i over 20 øre per kg, 19 øre over minsteprisen på 1 øre. Staten vil innkassere 23,5 millioner kroner på denne auksjonen, 22,4 millioner kroner over minstebudet.

Hva har auksjonen vist oss? Vi meiner den viser tydelig den klare logikken som bransjen varslet før auksjonen: kvalitetskravet på ferdig fôr er urokkelig og ikke et spørsmål om pris. Havre er så prisgunstig at den går inn i alle fôrblandinger inntil faglige grenser sier stopp. Men norsk havre har dessverre også i år for dårlig kvalitet til å gå inn i svinefôr. Da er det en misforståelse å tro at dyr import endrer på faglige smertegrenser.

Det er lov å gjøre ei feilvurdering om en tar lærdom av resultatet. Dersom NFK viser mer tillit til industrien sin tilbakemelding, er det håp om å få fortgang i de tiltaka som er nødvendig for å sikre grunnlaget for en større norsk kornproduksjon:

 • Kornprodusentene må dyrke kvaliteter som industrien etterspør
 • Kornprodusentene må ta ansvar for korn som ikke er omsettbar på grunn av kvalitet så vel som kvantitet

Norske Felleskjøp sitter med en viktig nøkkel for å bidra til større omsetning av norsk korn. Forsøk på å tvinge kraftfôrindustrien til å produsere fôr med korn som påfører husdyrprodusentene dårligere produksjonsresultat, er å vri nøkkelen i vranglås. Når kraftfôret samtidig blir dyrere som følge av en importauksjon basert på gale premisser, blir konsekvensen at en må spørre seg om NFK sin kompetanse er tilstrekkelig til å utføre en så viktig funksjon.

Vi ønsker at landbruket skal styre markedsreguleringa av korn, og vi ønsker at Norge skal øke kornproduksjonen for å sikre større andel norsk korn i kraftfôret. Da må markedsregulator forvalte sin rolle med større klokskap enn vist foran auksjonen i november.


Forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer

?º 3-1. Markedsregulators rolle

 • Markedsregulator innen produksjonene melk, korn, egg og kjøtt av svin og lam har ansvaret for å søke å ta ut avtalt målpris i samsvar med forutsetningene om at målpris skal kunne oppnås ved markedsbalanse.
 • Markedsregulator innen produksjonen kjøtt av storfe har ansvaret for å sikre et balansert marked i samsvar med gjeldende landbrukspolitikk.
 • Markedsregulator har ansvaret for effektivt og konkurransenøytralt å gjennomføre markedsregulering slik at kostnadene blir lavest mulige.
 • På basis av løpende markedsprognoser skal markedsregulator vurdere avsetningsmuligheter innenlands, og ved behov iverksette nødvendige avsetningstiltak i samsvar med denne forskrift med tilhørende regelverk.
 • Markedsregulator plikter å gjennomføre markedsreguleringen slik at en oppnår mest mulig like konkurransevilkår innenfor omsetning av de jordbruksvarer som er omfattet av denne forskrift.


Publisert 2. desember 2010 - Ola Bekken

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | kundesenter@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: kundesenter@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640