E-vitamin til drøvtyggere

E-vitamin til drøvtyggere

Fettløselige vitaminer som vitamin E er viktig for at drøvtyggere skal kunne opprettholde optimal immunfunksjon, for fertilitet og for å sikre høy kvalitet i alle produksjonsformer. I alle FORMEL-blandinger er det tilsatt E-vitamin som gir dekning av behovet under normale forhold.

EN VIKTIG ANTIOKSIDANT
E-vitamin er i hovedsak en samlebetegnelse for 8 ulike tokoferoler. E-vitamin er regnet for å være en av de viktigste antioksidantene i drøvtyggerernæringen, og mangel på vitamin E kan gi ernæringsbetinget muskeldegenerasjon, reproduksjonsforstyrrelser, svakfødte dyr, jurbetennelse, nedsatt immunforsvar og generell nedsatt allmenntilstand. Det er liten lagerevne for vitamin E i kroppen, så det er viktig med jevn tilførsel gjennom fôrrasjonen.


LITE E VITAMIN I SURFÔR OG HØY
Grovfôr utgjør den største delen av fôrrasjonen til drøvtyggere, og det er viktig å merke seg at det er veldig stor variasjon i innholdet av vitamin E i grovfôr. I ferskt gras er det høgt innhold av E-vitamin og det er sjelden behov for tilskudd til dyr på beite. Men dette vitaminet er en flyktig antioksidant og det lagres dårlig i konservert grovfôr. Sollyset spiller en viktig rolle, og det er ofte mindre mengde i tørt høy og rundballer eksponert for sollys enn i godt konservert silo. Siden lagringsevnen er relativt dårlig, inneholder surfôr mindre E-vitamin utover senvinteren. Dårlig gjæringskvalitet er også negativt for innholdet av det viktige vitaminet i grovfôret. Drøvtyggere i høg produksjon får som regel dekt behovet gjennom kraftfôret. Ammekyr, sinkyr og sau før lamming er dyregrupper som med fordel kan få tilskudd av E-vitamin.

E-VITAMIN ER TILSATT I KRAFTFÔRET
I alle FORMEL-blandinger er det tilsatt E-vitamin som gir dekning av behovet under normale forhold. Innholdet i kraftfôr til mjølkeku er på 80-100 mg/kg og 150-200 mg/kg i kraftfôr til sau. Gir du normale kraftfôrmengder og du har surfôr av god kvalitet, så vil dette gi god nok dekning av vitamin E. Ved f.eks. dårlig surfôr, perioder der dyra får lite kraftfôr eller ved visse tilstander (drektighet, sykdom) kan det likevel være på sin plass med ekstra tilskudd.

STORFE
God E-vitamin status er viktig for å oppnå vitale kalver som er raskt på beina og har god sugeevne. Kua er spesielt utsatt for stress i perioden rundt kalving, og E-vitamin som antioksidant har flere gode egenskaper. Studier har vist at sinkyr som får tilskudd av vitamin E har bedre immunforsvar og er mindre utsatt for infeksjoner. Noe som igjen overføres til de nyfødte kalvene. Det gir også en lågere forekomst av mastitt og tilbakeholdt etterbyrd. Gjennom laktasjonen vil vitamin E gi lågere celltallsnivå og mindre risiko for oksidasjonssmak i mjølka. Pluss E-vitamin med selen og biotin anbefales som forebyggende tiltak.

Kyr som er sent i laktasjonen har ofte mer fett i mjølka. Det gir større fettkuler som tåler mindre før membranen i fettkulene brytes. Derfor må en være ekstra påpasselig med frie fettsyrer dersom en har konsentrert kalving og mange kyr som er i slutten av laktasjonen. Mange som har høstkalving erfarer at andelen frie fettsyrer stiger utover våren. Da har gjerne også grovfôret lågt innhold av E-vitamin. Det kan være lurt å forebygge med tilskudd i siste del av laktasjonen. Pluss E-vitaminkonsentrat anbefales da som et tiltak. I ammekuproduksjonen vil tilskudd av Pluss E-vitamin med selen og biotin utover vinteren være nyttig med tanke på immunforsvar, fruktbarhet og vitale kalver med god sugeevne. Det gjelder særlig ved vårkalving da grovfôr til ammekyr gjerne er fattig på E-vitamin på grunn av lang lagringstid, sein høsting og god fortørking. I kjøttproduksjonen bør det også nevnes at E-vitamin som antioksidant har en viktig funksjon for å bevare kjøttets appetittlige rødfarge i kjøttdisken.
 

SAU
Sau har større behov for E-vitamin enn storfe, derfor inneholder FORMEL-kraftfôr tilpasset sau og lam atskillig mer vitamin E enn kraftfôr tilpasset storfe. E-vitamin har også hos sau en viktig funksjon i oppbygning av immunforsvaret og har en positiv effekt på forekomst av jurbetennelse. Mangel på vitamin E kan føre til svakere lam, dårligere tilvekst og muskelsvinn.

En større norsk feltstudie (Dønnem, NMBU 2012) viste færre dødfødte lam hos søyer med 3 eller flere fostre dersom de fikk Pluss E-vitaminkonsentrat de siste ukene av drektigheten. Det gjelder å være ekstra oppmerksom i perioder med lite kraftfôr. Pluss E-vitamin med selen og biotin anbefales gjennom hele innefôringssesongen. Og til søyer med 3 eller flere fostre anbefales Pluss E-vitaminkonsentrat de siste 6 ukene før lamming. Livskraftige lam med godt immunforsvar er grunnlaget for høg tilvekst på beite. 

Teksten er hentet fra magasinet Vårt Felleskjøp

Publisert 6. juli 2017 - Ola Stene
 

 

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640