Er stivelse farlig for hesten?

Er stivelse farlig for hesten?

I Norge har vi lange tradisjoner for bruk av korn i fôrrasjonen til hest, særlig bygg og havre. Hesten eter kornet helt, valsa eller som en del av en kraftfôrblanding. Korn inneholder 40-60 % stivelse. Ulike kornsorter har ulikt innhold av stivelse, og varierende fordøyelighet av denne.

Friske hester har som regel lite problemer med å fordøye denne stivelsen, under forutsetning av at man ikke overdoserer. 

Hvor mye anbefales?
Stivelse er et karbohydrat som finnes som opplagsnæring hos planter, og er et viktig næringsstoff for dyr og mennesker. En tommelfingerregel er at hvert måltid ikke skal inneholde mer enn 1,5 gram stivelse per kg kroppsvekt, dvs at en 500 kg hest ikke skal ha mer enn 750 gram stivelse per måltid. Dette tilsvarer hele 2 kg havre. De fleste kraftfôrblandinger består av flere råvarer i tillegg til korn, og vil derfor inneholde mindre stivelse per kg. 

Det anbefales at man fordeler kraftfôret over flere måltider dersom man gir flere kilo per dag. Det er også viktig å huske på at alle fôrskifter eller økning i mengde fôr skjer gradvis, slik at hestens fordøyelsessystem får anledning til å tilpasse seg endringene. Hos friske hester er det som regel overfôring av stivelse eller for lite bruk av hesten som skaper problemer. Hos hester som vanligvis trenes hardt, og derfor får mye stivelsesrikt fôr, bør man redusere mengden dersom hesten skal stå eller ha redusert trening noen dager.

 

Stivelse blir til sukker i tynntarmen
Hos hesten fordøyes stivelsen i hovedsak i tynntarmen. Enzymer bryter denne ned til sukker (glukose), som lett tas opp i blodet. Glukosen gir da hesten økt blodsukker, noe som gjør at den skiller ut insulin.  Noe av glukosen benyttes direkte som energi, mens insulin vil holde blodsukkeret stabilt ved å lagre overskuddet som glykogen i musklene og leveren, eller omdanne det til fett i fettvevene. Det er økningen i blodsukker som gjør at enkelte hester lett kan bli «heite». Gjennom forsøk er det ikke bevist at den ene typen korn gjør hester mer heite enn andre typer korn.

 

Hestens evne til å fordøye stivelse er styrt av flere faktorer

 • Egenskapene til stivelsesmolekylene
  • Måten stivelsen i kornet er satt sammen på påvirker hvor lett enzymene klarer å bryte det ned.  Hver av planteartene har sine karakteristiske egenskaper, som form og størrelse
 • Endring av stivelsesmolekylene ved behandling av kornet
  • Varmebehandling av korn kan øke fordøyeligheten av stivelse betraktelig. For eksempel vil stivelsen i valsa bygg ha en tynntarmsfordøyelighet på ca. 65 %, mens den i pelletert bygg økes til ca. 80 %
 • Annet plantemateriale som stivelsen er knyttet til, som for eksempel fiber
  • Kan redusere fordøyeligheten slik at stivelsen kommer bak til blind- og tykktarmen
 • Tiden fôret bruker gjennom tynntarmen (passasjehastigheten)
  • Jo kjappere fôret går gjennom tarmene, jo mindre stivelse har tid til å fordøyes
 • Produksjon av enzymer i hestens tynntarm
  • Dersom det produseres for lite enzymer i tynntarmen vil en mindre andel stivelse absorberes og større andel stivelse havne videre til blindtarmen

 

Hvordan forbedre hestens evne til å fordøye stivelse

Det er flere ting man kan gjøre med hestens fôrrasjon for å forhindre at ufordøyd stivelse skaper ubalanse i blindtarmen. Noen korn, som for eksempel havre, har en stivelse som er lettfordøyelig for hesten. Andre krever varmebehandling, som for eksempel pelletering, for å øke fordøyeligheten. Varmebehandling kan øke stivelsesfordøyeligheten i korn med inntil 20 %. Dette vil i praktisk fôring kunne gi en reduksjon av kraftfôrmengden med inntil 20 % og likevel tilføre hesten like mye energi.

Ved å sørge for at fôret bruker lengre tid gjennom tynntarmen, får hesten bedre tid til å absorbere stivelsen. Passasjehastigheten senkes både ved redusert kraftfôrmengde per måltid, og ved å gi grovfôr før kraftfôr.

Produksjon av enzymer i hestens tynntarm påvirkes av hestens tyggeaktivitet. Ved å tilby hesten tilstrekkelig grovfôr stimuleres utskillelsen av enzymer, som igjen vil øke fordøyeligheten av stivelse og andre næringsstoffer. Ved å sørge for gradvise fôrskifter og endringer i kraftfôrmengde, vil enzymproduksjonen tilpasses et optimalt nivå. Dette er særlig viktig dersom man øker mengde stivelse i hestens rasjon, men hesten har som tidligere nevnt en øvre grense for hvor mye den kan ta opp fra et måltid.

Ubalanse i blind- og tykktarm
Mye stivelse som havner bak i blind- og tykktarm kan forårsake problemer, som for eksempel kolikk og forfangenhet. I blind- og tykktarmen utskilles ikke fordøyelsesenzymer, næringsstoffene brytes der ned av mikrober. Når mikrobene bryter ned stivelse dannes både gass og melkesyre. Dersom gassen hopes opp kan resultatet bli kolikk. Opphopning av melkesyre medfører fall i pH i blindtarmen.

I noen tilfeller kan dette medføre utvikling av forfangenhet. Kort fortalt vil toksiner fra blindtarmen føres til høvene via blodet. Der forstyrres sirkulasjonen, og vevet i hoven vil skades. Forfangenhet er en sammensatt sykdom som kan ha mange årsaker, og er ikke bare relatert til høyt stivelsesinnhold i rasjonen.

Fôringsrelaterte sykdommer
Noen fôringsrelaterte sykdommer gjør at hesten regulerer blodsukkeret dårlig, og man bør da redusere stivelsesinnholdet i rasjonen. Dette gjelder sykdommer som forfangenhet, insulinresistens, krysslammelse og Cushings syndrom. Til slike hester er det viktig å velge et grovfôr med lite sukker, gjerne under 90 gram per kg tørrstoff. Ofte trenger ikke hester med disse sykdommene mye kraftfôr. Om det allikevel skulle være behov for mer energi, har Felleskjøpet en rekke kraftfôrblandinger med lavt innhold av stivelse. 

Les mer på side 62-63 i vår Championbrosjyre.

Champion Betfiber er helt stivelsesfritt, og er spesielt gunstig til hester med slike sykdommer. Dersom hesten ikke får dekket sine vitamin- og mineralbehov gjennom kraftfôr, dekkes dette ved å gi hesten Champion Multitilskudd.

Publisert 19. april - Mare Refve Johannessen

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640