Søk

Du er her:

Felleskjøpenes holdning til utfasing av Narasin

Felleskjøpenes holdning til utfasing av Narasin

Felleskjøpet intensiverer sitt arbeid med å utvikle gode fôrkonsepter uten innslag av koksidostatika til slaktekylling. Felleskjøpene har igjennom lengre tid jobbet med alternativer til koksidiostatika.

Årsaken til denne endringen er dels fordi dette er en fordyrende råvare i kraftfôret til norske slaktekyllinger og dels fordi det potensielt vil kunne være ett sterkt konkurransefortrinn for våre eiere å kunne markedsføre kyllinger der det ikke er benyttet denne type tilsetningsstoffer i fôret.

For norsk fôrbransje er det isolert sett være uproblematisk å fjerne Narasin fra fôret til kylling, men uten fullgode alternativer kan et slikt grep bli svært problematisk for landets kylling-produsenter. En sannsynlig negativ konsekvens er flere og hyppigere sykdomsutbrudd i besetninger som igjen kan føre til økt bruk av antibiotika i klinisk behandling.

Vi fortsetter arbeidet med å finne gode alternativer

Vår holdning er derfor at det må brukes nødvendig tid og forskningsressurser på å utvikle gode alternativer til Narasin. Enten i form av nye råvarer som kan ha preventiv effekt på koksidier eller fôringskonsepter og driftsformer som reduserer faren for sykdomsutbrudd vesentlig.

Med bakgrunn i den kunnskap vi sitter med vil ikke utfasing av Narasin ha effekt på ESBL og kinolonresistens, da det ikke er påvist noen sammenheng mellom bruk av Narasin og disse utfordringene.

Sammen med den øvrige fjørfebransjen har Felleskjøpet jobbet med alternativer til Narasin og vil fortsette dette arbeidet fremover, og ser positivt på oppmerksomhet knyttet til mattrygghet og kyllingproduksjon.

For eventuelle spørsmål til Felleskjøpet Rogaland Agder 

Per Harald Vabø
Direktør Landbruk
Tlf: 51 88 72 43
E-post: per.h.vabo@fkra.no

Publisert 05. desember 2014 - Per Harald Vabø

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640