IMEK

Fjøstegning, en del av servicen

Thomas Brådli og Per Arvid Ueland hos FKRA på Klepp tegner storfefjøs for bøndene på Jæren, helt kostnadsfritt. Vi stiller enten det gjelder bemanning eller bistand til både nye fjøs og ombygging av eksisterende bygninger. Det koster ingenting.


– FKRA ser på denne delen av jobben som en del av servicen til bonden.

MELK, UNGDYR OG AMMEKU
Thomas Brådli og Per Arvid Ueland har delt arbeidsoppgavene seg imellom der ungdyr og
ammekufjøs er Uelands domene, mens Brådli i hovedsak tegner løsninger for melkeproduksjon.
– Men vi diskuterer som regel løsninger med hverandre og går selvsagt hverandre til
hånde om det skulle trengs, understreker Brådli, som har jobbet med fjøsplanlegging i
over fem år og som i fjor slo norgesrekorden med 12 stykk solgte Delaval VMS melkeroboter i løpet av et kalenderår. Han stortrives med arbeidsoppgavene, både når det gjelder den innledende fasen, der det
viktigste er å fange opp hva bonden er opptatt av og diskutere mulige løsninger med ham eller henne, og det videre arbeidet sammen med ulike samarbeidspartnere for å få på plass et godt og velfungerende fjøs.

RASKE AVKLARINGER
– Bonden har som regel en formening om hvordan han vil ha det, noen mer enn andre, og så gjelder det å komme fram til en best mulig løsning, - sammen, fortsetter Ueland som er oppvokst på gård. Han begynte i FKRA
for litt over ett år siden. Både han og Brådli er stadig på farten for å følge opp ulike prosjekter, enten det gjelder
en første befaring eller for å påse at arbeidet med fjøs under oppføring eller modernisering, går som det skal.
– Mål og dimensjoner må vurderes, sett opp mot antall dyr og de behov bonden har for driften, påpeker Brådli, som er opptatt av at kunden skal få raske avklaringer.

NY INNREDNING FOR AMMEKU
– Jeg forsøker alltid å reise på befaring bare noen få dager etter at bonden har tatt kontakt. Og så kommer det an på hvor travelt vedkommende har det med oppstart. Jeg sitter gjerne på kvelden og tegner om det haster, sier han.

Henvendelsene i forbindelse med ammekufjøs har den siste tiden økt i antall, noe FKRA har tatt konsekvensen av.
– Vi tilbyr i dag nye og spesialtilpassede innredninger fra flere leverandører, forteller Ueland og fremhever soliditeten i produktene.

DYREVELFERDEN I SENTRUM
– Hvor lang tid går det fra bonden tar kontakt med dere til ferdig tegning foreligger?
– Det kommer alt an på. I dette arbeidet er det blant annet snakk om søknader og kommunale prosesser, om ønsker og behov, om investeringsgrad, Innovasjon Norge osv., påpeker Brådli.
– Så det er umulig å si.
Når vi spør om hva bonden er mest opptatt av enten det gjelder oppføring av nytt fjøs eller utbedring av eksisterende, kommer svaret kontant og samstemt fra de to konsulentene:
– Dyrevelferd. Det er noe både bonden og vi setter høyt.
De to understreker imidlertid at dette ikke må forveksles med utstyrspåpakking.
– Dyrevelferden kan få gode vekstvilkår selv uten store utstyrsinvesteringer. Det handler for eksempel om gode og riktige mål på båser osv. Her ligger det også klare, lovfestede krav fra Mattilsynet, opplyser de to konsulentene som har mye arbeid om dagen.

PROSJEKTLEDELSEN
– Vi opplever god pågang.
– Hva med prosjektledelsen, hvem tar seg av den når plantegningene er et faktum og byggearbeidene kan begynne?
– Vi sitter svært sentralt i prosjektet, noe som for eksempel gjør det naturlig for oss å innkalle til byggemøte, sier Brådli og forteller at FKRA har mange, gode samarbeidspartnere å spille på.
Tradisjonelt har bøndene i stor grad montert fjøsinnredningene selv, men nå opplever konsulentene at stadig flere ønsker hjelp til dette.

– Vi stiller enten det gjelder bemanning eller bistand, smiler de to og oppfordrer de som går i tanker om nytt fjøs, eller ombygging av eksisterende bygninger om å ta kontakt for en uforpliktende prat, befaring og plantegning. Det koster ingenting.

Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Saken er hentet fra Magasinet Vårt Felleskjøp

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640